Agrega İle İlgili Standartlar

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI 
 
Agregalar, Numune Alma ve Deney Metodları 
 

  TS 130Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot     
  TS 3787Beton Agregası-Havada Soğutulmuş Yüksek Fırın Cürufundan 
  TS 3820Beton Agregaları- Organik Maddelerin Harç Dayanımına Etkisinin Tayini Metodu 
  TS 3821Beton Agregaları- Yeterlik Deneyi 
  TS 4046Hazır Duvar Panelleri- Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Boşluklu 
  TS 2517Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini 
  TS 707Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi 
  TS 3523Beton Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini 
  TS 3524Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Süngerimsi ve Camsı Tane Oranı Tayini 
  TS 3525Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Ufalanmaya Yatkınlık Tayini 
  TS 3526Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini 
  TS 3529Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini 
  TS EN 933-2Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri 
  TS 3289 EN 1354Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Basınç Mukavemeti Tayini 
  TS EN 932-1Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları 
  TS 10088 EN 932-3Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji 
  TS EN 991Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Önyapımlı Bileşenlerin Boyutlarının Tayini 
  TS EN 992Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Kuru Yoğunluk Tayini     
  TS EN 1097-1Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)     
  TS ENV 1992-1-4Eurocode 2- Beton Yapıların Projelendirilmesi - Bölüm 4: Genel Kurallar - Hafif Agregalı Gözeneksiz Beton   
  TS EN 1356Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Önyapımlı Donatılı Bileşenlerin Yanal Yükler Altında Performans Deneyi   
  TS EN 1521Hafif Agregalı Gözenekli Betonun Eğilmede Çekme Dayınımının Tayini 
  TS EN 1352Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Basınç Altında Statik Elastisite Modülü Tayini 
  TS EN 1355Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Basınç Altında Sünme Tayini     
  TS 3530 EN 933-1Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu 
  TS 9582 EN 933-3Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi 
  TS EN 932-2Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu 
  TS EN 1097-3Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
  TS EN 1367-4Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini 
  TS prEN 932-5Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 5-Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
  TS EN 933-5Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini 
  TS EN 933-7Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi 
  TS EN 1097-2Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar 
  TS EN 1097-9  Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınmaya Karşı Direncin Tayini- Nordik Deney 
  TS EN 1737Gazbeton ve Hafif Agregalı Gözenekli Betondan Yapılmış Önyapımlı Bileşenler- Hasır ve Kafes Donatıların Kaynaklı Bileşim Yerlerinde Kayma Dayanımı Tayini- 
  TS EN 1097-4   Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 4: Kuru Sıkılaştırılmış Dolgu Malzemesinin (Taşunu) Boşluklarının Tayini 
  TS EN 1097-5Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 5: Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma İle Su Muhtevasının Tayini 
  TS EN 1097-7Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 7: Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini- Piknometre Metodu     
  TS EN 933-8Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini 
  TS EN 1744-1Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz 
  TS EN 13179-1Bitümlü karışımlarda dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar için deneyler - Bölüm 1: Delta halka ve bilya deneyi 
  TS EN 13179-2Bitümlü karışımlarda dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar için deneyler Bölüm 2: Bitüm sayısı 
  TS EN 932-5Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
  TS EN 932-6Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölim 6: Tekrarlanabilirlik Ve Uyarlık Tarifleri
  TS EN 1367-5Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal şoka direncin tayini
  TS EN 1744-3Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 3: Agregaların özütlenmesi suretiyle eluatların hazırlanması
  TS 7043 EN 13450Demiryolu balastları için agregalar
  TS 1114 EN 13055-1Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için
  TS EN 13043Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar
  TS EN 13242İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı malzemeler için agregalar
  TS 706 EN 12620 Beton Agregaları
  TS EN 1097-10Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme Yüksekliğinin Tayini
  TS EN 1423Yol İşaretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların Karışımları
  TS 9582 EN 933-3/T1Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi TADİL 1    
  TS EN 771-3Kâgir birimler - özellikler - Bölüm 3: Beton kâgir birimler (yoğun ve hafif agregalı)
  TS 3289 EN 1354/T 1 Gözenekli Beton-Hafif Agregalı Basınç Mukavemeti Tayini

   Balast 
 

TS EN 60925  Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar İçin- Performans Kuralları 
TS EN 60921Balastlar-Tüp Biçimli Flüoresan Lambalar İçin-Performans Kuralları 
TS EN 60969Lambalar- Kendinden Balastlı- Genel Aydınlatmada Kullanılan- Güvenlik Özellikleri 
TSE EC/2000/55:2001Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği Floresan Işığı Balastları İçin İstenilen Enerji Verimlilik Özellikleri Konusunda Avrup Parlamentosunun ve Konseyinin 18 Eylül 2000 Tarih ve 2000/55/AT Sayılı Yönetmeliği   
 
 

   Beton ve Beton Elemanları 
 

TS 3624Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık,Su Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu 
TS 3648Önyapımlı Beton Elemanlara Atmosfer Basıncı Altında Buhar Kürü Uygulama Kuralları 
TS 3649Perlitli Isı Yalıtımı Betonu-Yapım-Uygulama Kuralları ve Deney Metodları 
TS 4559Beton Çelik Hasırları 
TS 3683Önyapımlı Betonarme Kanalet Ayakları ve Temel Blokları 
TS 3710Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri-Betonarme Donatı Sembolleri 
TS 3721Çelik Teller-Öngerilmeli, Beton İçin 
TS 3764  Beton Bloklar-Maden Ocakları-Yeraltı Yol Tahkimatında Kullanılan 
TS 3787Beton Agregası-Havada Soğutulmuş Yüksek Fırın Cürufundan 
TS 2810Beton İşlerinde Kullanılan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar 
TS 3811  Önyapımlı Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Ayağı ve Temel Blokları Yapım Kuralları 
TS 3816  Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin Düzenlenmesi Kuralları 
TS 3820Beton Agregaları- Organik Maddelerin Harç Dayanımına Etkisinin Tayini Metodu 
TS 3821Beton Agregaları- Yeterlik Deneyi 
TS 3830Beton Boru Yapım Kuralları 
TS 1906Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacaları İçin 
TS 1907Beton Bilezikler Yağmur Suyu Izgara Bacaları İçin 
TS 5679Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton İçin-Alaşımlı, Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem Görmüş 
TS 5680Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin 
TS 997Beton Direkler (Elektrik Tesisleri İçin) 
TS 213Döşeme Kaplama Plakaları- Beton 
TS 1034Civatalar-Taş ve Beton İçin-Metrik Vidalı 
TS 2872Taze Beton Kıvam Deneyi (Sıkıştırma Faktörü Metodu ile) 
TS 1091Beton Yapılar İçin Sıcak Uygulamalı Elastik Derz Örtme Malzemeleri 
TS 1092Elastik Derz Örtme Malzemeleri-Beton Yapılar İçin Sıcak Uygulamalı-Deney Metotları 
TS 4046Hazır Duvar Panelleri- Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Boşluklu 
TS 4047Hazır Döşeme ve Çatı Plakları-Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Donatılı 
TS 4060Denizlikler-Betondan Yapılmış, Hazır 
 
TS 4065
 
Yapı Bileşenlerinin Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları (Sınır Dakika Değerleri)- Betonarme ve Öngerilmeli Beton Kirişler     
TS 4067Merdiven Basamakları- Betondan Yapılmış, Hazır 
TS 4106Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini 
TS 5926Beton Kaplamalar İçin Jet Yakıtlarına Dayanıklı, Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi 
TS 5930Taze Beton - Kıvam Sınıflandırması 
TS 2941Taze Betonda Birim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini 
TS 2987Betonda Priz Süresinin Tayini 
TS 4203Beton Karıştırma Donanımı Yeterlik Tayini 
TS 6085Taze Beton - Kıvam Tayini Metodu - Sıkıştırma İndeksi 
TS 4834Beton ile İlgili Terimler 
TS 6164Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları-Genel 
TS 406Beton Bloklar-Briketler-Duvarlar İçin 
TS 407Hafif Beton Asmolen Bloklar ve Nervür Plakları - Tavanlar İçin    
TS 1247Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında) 
TS 1248Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları-Anormal Hava Şartlarında 
TS 453Gaz ve Köpük Beton Yapı Malzeme ve Elemanları 
TS 9914Çelik Kütükler -Kare Kesitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar İçin) 
TS 4950Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası- Kontrtabla, Geniş Yüzeyli 
TS 3233Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları 
TS 3234Bimsbeton Yapım Kuralları, Karışım Hesabı ve Deney Metotları 
TS 6989Betonarme Siloların Hesap, Yapım ve Kullanım Kuralları    
TS 9967Yapı Elemanları Taşıyıcı Sistemler ve Binalar-Prefabrike Betonarme ve Öngerilmeli Betondan-Hesap Esasları ile İmalat ve Montaj Kuralları 
TS 10164Beton ve Mozaik Silme Makinası    
TS 10202İnşaat Makinaları-Betoniyer-Elle Kumandalı 
TS 10325İnşaat Makinaları-Mobil Beton Karıştırıcılar 
TS 10326İnşaat Makinaları- Vibratörler (Beton Sıkıştırmak için) 
TS 3260Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Beton Dayanımının Tayini Kuralı 
TS 3261Taze Betonda Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini 
TS 3262Betonda Aşınma Dayanıklılığı Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile) 
TS 3286Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede Tayini Deneyleri 
TS 3287Betonun Eğilmede Çekme Deneyinden Çıkan Deney Numunesi Parçaları Üzerinde Basınç Dayanımı Deney Metodu 
TS 3322Çimento Harcı ve Beton Numunelerinde Boy Değişim Tayini     
TS 3323Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması, Hızlandırılmış Kürü ve Basınç Dayanım Deneyi 
TS 3351Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı 
TS 8590Çelik Su Borularının Beton ile Kaplanması 
TS 2511Taşıyıcı Hafif Betonların Karışım Hesap Esasları 
TS 2518Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozaj Tayini 
TS 707Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi 
TS 708Beton Çelik Çubukları 
TS 3440Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları 
TS 3449Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Betonda Dayanıklılık Faktörü Tayini 
TS 3453Beton Elemanlarda Büzülme Oranı (Rötre) Tayin Metodu 
TS 3454Basınç Altında Betonda Sünme Tayin Metodu 
TS 3455Betonda Geçirgenlik Katsayısı Tayin Metodu 
TS 10465Beton Deney Metotları- Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metot) 
TS 10513Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanılan 
TS 10514Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları     
TS 10515Beton-Çelik Tel Takviyeli-Eğilme Mukavemeti Deney Metodu 
TS 3502Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini 
TS 3526Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini 
TS 3527Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini 
TS 3529Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini 
TS 7628Betonarme İksa-Hesap, Yapım, Bakım ve Söküm Kuralları 
TS 802Beton Karışımı Hesap Esasları 
TS 11746Beton Kimyasal Katkı Maddeleri- Beton Antifrizi (Soğuk Havada Taze Betonu ve Harcı Donmaya Karşı Koruyucu Madde) 
TS 11747Püskürtme Beton (Shocrete) Yapım, Uygulama ve Bakım Kuralları 
TS 11792İnşaat Makineleri-Betoniyer-Serbest Düşmeli-Motorlu 
TS EN 678Gaz ve Köpük Beton-Kuru Yoğunluk Tayini 
TS EN 679Gaz ve Köpük Beton-Basınç Mukavemeti Tayini 
TS 3289 EN 1354Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Basınç Mukavemeti Tayini 
TS 12165İnşaat Makinaları-Beton Santrali 
TS EN 480-2Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 2: Priz Süresinin Tayini 
TS EN 480-4Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 4: Betonun Terlemesinin Tayini 
TS EN 480-5Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 5: Kılcal Su Emme Tayini 
TS EN 992Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Kuru Yoğunluk Tayini 
TS ENV 1992-1-1Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi, Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kurallar 
TS ENV 1992-1-2+ACEurocode 2: Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-2: Genel Kurallar - Yapısal Yangın Projelendirmesi
TS ENV 1992-1-3Eurocode 2 - Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-3: Genel Kurallar - Ön Yapımlı Beton Elemanlar ve Yapılar
TS ENV 1992-1-4Eurocode 2- Beton Yapıların Projelendirilmesi - Bölüm 4: Genel Kurallar - Hafif Agregalı Gözeneksiz Beton
 
TS ENV 1992-1-5
 
Eurocode 2- Beton Yapıların Projelendirilmesi - Bölüm 1-5: Genel Kurallar - İrtibatsız ve Öngerilmeli Kirişli Yapılar    
TS ENV 1992-1-6Eurocode 2- Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-6: Genel Kurallar - Beton Yapılar    
TS ENV 1992-2Eurocode 2: Beton Yapıların Projelendirilmesi - Bölüm 2: Beton Köprüler    
TS ENV 1994-1-1Eurocode 4 - Beton - Çelik Kompozit Yapıların Projelendirilmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları    
TS ENV 1994-1-2+AC   Eurocode 4 - Beton Çelik Kompozit Yapıların Projelendirilmesi - Bölüm 1-2 Genel Kurallar - Yapısal Yangın Projelendirilmesi    
TS ISO 9882  Yapıda Performans Standardları-Ön Yapımlı Beton Döşemeler-Performans Deneyi-Noktasal Olmayan Yükleme Altında Davranış 
TS ISO 9883Yapıda Performans Standardları-Ön Yapımlı Beton Döşemeler-Performans Deneyi-Noktasal Yükleme Altında Davranış
TS 5707 EN 642Beton Borular-Öngerilmeli-Basınçlı-Çelik Gömlekli ve Gömleksiz Tipler-Birleşimler ve Birleşim özel Parçaları-Borular İçin Öngerme çeliği özel şartlar
TS EN 1062-1Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri-Bölüm 1: Sınıflandırma
TS EN 1062-3Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri-Bölüm 3: Su Aktarım Hızının (Geçirgenliğinin) Tayini ve Sınıflandırılması
TS 5893 ISO 3893  Beton- Basınç Dayanımına Göre Sınıflandırma
TS EN 480-1  Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 1: Deneyler İçin Şahit Beton ve Şahit Harç
TS EN 480-11Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 11: Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini
TS EN 772-2Kagir Birimler- Deney Metotları- Bölüm 2: Beton Kagir Birimlerin Boşluk Alanı Yüzdesinin Tayini (Kâğıtta İz Çıkarma Metodu İle)
TS EN 1504-1Beton Yapılar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler- Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluk Değerlendirmesi - Bölüm 1:Tarifler 
TS EN 1737Gazbeton ve Hafif Agregalı Gözenekli Betondan Yapılmış Önyapımlı Bileşenler- Hasır ve Kafes Donatıların Kaynaklı Bileşim Yerlerinde Kayma Dayanımı Tayini
TS EN 1770Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Isı Genleşme Katsayısının Tayini 
TS EN 12190Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Tamir Harcı Basınç Dayanımının Tayini
TS EN 1799  Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin Beton Yüzeyine Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi İçin Deneyler
TS 500Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
TS EN 12188Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddeleri Özelliklerinin Çeliğin Çeliğe Yapıştırılması Metoduyla Tayini
 
TS EN 12189
 
Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin İşlenebilme (Kullanılabilme) Süresinin Tayini
TS EN 12192-2Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini- Bölüm 2: Polimer Yapıştırıcı Maddelerin Dolguları İçin Deney Metodu
TS EN 12350-5Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi
TS EN 1767Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Kızıl Ötesi Işık İçin Analiz
TS EN 772-10Kagir Birimler- Deney Metotları- Bölüm 10: Kireç Kumtaşı ve Gazbeton Birimlerde Rutubet Muhtevası Tayini
TS EN 12390-4Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basınç Dayanımı - Deney Makinelerının Özellikleri
TS EN 12696Beton İçindeki Çeliğin Katodik Koruması
TS 12786Betonarme Kalıpçısı
TS 12815İnşaat (Betonarme) Demircisi
TS 3168 EN 1536  Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)- Kazıklar- (Yerinde Dökme Betonarme Kazıklar)
TS EN 12504-2Yapılarda beton deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız deneyler - Geri sıçrama değerinin tayini
TS EN ISO 7783-2Boyalar ve Vernikler - Kagir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri - Bölüm 2: Su Buharı Aktarım Hızının (Geçirgenliğinin) Tayini ve Sınıflandırılması
TS EN 12390-2Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması Ve Kürlenmesi
TS EN 12390-1Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi Ve Kalıplarının Şekil, Boyut Ve Diğer Özellikleri 
TS EN 12390-5Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini 
TS EN 12390-6Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini 
TS EN 12350-1Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma 
TS EN 12350-2  Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi
TS EN 206-1Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
TS EN 12504-1Beton- Yapıda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
TS EN 1008Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki İşlemlerden Geri Kazanılan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun Tayini Kuralları
TS EN 13481-2Demiryolu Uygulamaları-Yol-Bağlantı Sistemleri İçin Performans Özellikleri-Bölüm 2:Beton Traversler İçin Bağlantı Sistemleri
TS EN 13580Beton Yapılar-Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler-Deney Metotları-Hidrofobik Emprenyeler İçin Su Emme ve Alkalilere Direncin Tayini    
TS EN 480-13Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Deney metotları - Bölüm 13: Harç kimyasal katkılarının deneyleri için referans kâgir harcı
TS 706 EN 12620 Beton Agregaları
TS EN 12390-3Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini
TS 4559/T1Beton Çelik Hasırları Tadil 1    
TS EN 13230-1  Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: Genel kurallar    
 
TS EN 13230-2
 
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2:Öngerilmeli yekpare traversler  
TS EN 13230-4Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4: Makaslar ve kesişen demiryolları için öngerilmeli traversler    
TS EN 1858Bacalar - Bileşenler - Beton baca elemanları
TS 2824 EN 1338Zemin döşemesi için beton kaplama blokları - Gerekli şartlar ve deney metotları
TS 436 EN 1340Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
TS EN 206-1/T1Beton - Bölüm 1: Özellik , performans, imalât ve uygunluk
TS 500/T1  Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları    
TS 500/T2Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları    
TS 802/T1Beton Karışımı Hesap Esasları    
TS 802/T2Beton Karışımı Hesap Esasları    

   

Bina Boyut Toleransları 
 

TS 6165Bina Boyut Toleransları- Bölüm 1: Değerlendirme ve Şartnamelerde Uygulanacak Temel İlkeler 
TS 6573Bina Toleransları-Genel Kabul İlkeleri, Boyut Toleransı Sınırlamalarına Uygunluğun Kontrolu ve İstatistiki Değerlendirme 
 
 

Binalarda Ölçme Metodları 
 

TS 7044Binalarda Ölçme Metotları-Aplikasyon ve Ölçmeler-Kabul Edilebilir Ölçüm Sapmaları 
TS 7045Binalarda Ölçme Metotları-Boyut Açısından Uygunluğun Tespiti İçin Genel İlkeler ve İşlemler 
 
 

Borular  
 

TS 3288 EN 612Yağmur Olukları ve Boruları Metal Levhadan İmal Edilen-Tarifler, Sınıflandırma ve Özellikler 
TS 3830Beton Boru Yapım Kuralları 
TS 5891Asbest-Çimento Boru Hatları-Hidrolik Hesap Esasları 
 
 

Çimento 
 

TS 21  Çimento-Beyaz Portland     
TS 5891Asbest-Çimento Boru Hatları-Hidrolik Hesap Esasları 
TS 6172İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento Karışımında Çimento Muhtevası Tayini     
TS EN 196-1Çimento Deney Metotları- Bölüm 1: Dayanım 
TS EN 196-2Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi 
TS EN 196-3Çimento Deney Metotları- Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genleşme Tayini 
TS EN 196-5Çimento Deney Metotları- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini 
TS ENV 196-4Çimento - Deney Metodları - Bölüm 4: Katkı Miktarı Tayini    
TS 22-1 ENV 413-1Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 1:Özellikler 
TS 22-2 EN 413-2Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 2:Deney Metotları 
TS EN 12848Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Bitüm Emülsiyonlarının Çimento İle Karışma Kararlılığının Tayini 
TS EN 196-8Çimento deney metotları - Bölüm 8: Hidratasyon ısısı - Çözelti metodu    
TS EN 196-9Çimento deney metotları - Bölüm 9: Hidratasyon ısısı - Adiyabatik metot   
TS EN 197-1/A1Çimento - Bölüm 1: Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 
TS 639/T1Uçucu Küller-Çimentoda Kullanılan   
TS 1110 EN 494/T1Elyaflı Çimento Oluklu Levhalar ve Özel Parçalar-Çatı Kaplaması İçin-Mamul Özellikleri ve Deney Metotları 
TS 2518/T1Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozaj Tayini
 
 

Puzolanlar 
 

TS 25Tras     
TS 639Uçucu Küller-Çimentoda Kullanılan 
TS 639/T1Uçucu Küller-Çimentoda Kullanılan
 
 

Emniyet Tedbirleri 
 

TS 8983   İnşaat Sırasında Yapılarda Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri 
 
 

Harçlar ve Deney Metodları 
 

TS 3722Perlitli Sıva ve Sıva Harçlarının Yapım, Bakım ve Uygulama Kuralları 
TS EN 12808-1Yapıştırıcılar ve Sıvalar- Seramik Karolar İçin- Bölüm 1: Reaksiyon Reçine Harçlarının Kimyasal Mukavemetinin Tayini 
TS 12778Refrakter Harçlar- Havada Sertleşen 
TS EN 12192-1Beton Yapılar-Koruma va Tamir İçin Mamul ve Sistemler Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini-Bölüm 1: Ön Karışımlı Harçlarda Kuru Bileşenler İçin Deney Metodu    
TS EN 13395-1Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 1: Tiksotropik harçların yayılma tayini deneyi 
TS EN 13395-4Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Deney metotları - İşlenebilirliğin tayini - Bölüm 4: Tavanlarda kullanılan tamir harçlarının uygulanması 
 
 

İskeleler 
 

TS 8538İnşaat İş İskeleleri Yapım Kuralları - Ahşap    
TS 8539İnşaat İş İskeleleri Yapım Kuralları-Metal 
 
 
 

Kanalizasyon Tesisatı Elemanları 
 

TS 1906Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacaları İçin     
TS 1097Şehir İçi Yollarında Yeraltı Tesisleri (Su, Havagazı, Elektrik, PTT, Kanalizasyon) ve Bunlarla İlgili Yerüstü Tesislerinin Planlanması ve Yerleştirilmesi Kuralları 
TS EN 752-1Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina Dışı Bölüm 1: Genel Özellikler ve Tarifler     
TS EN 752-2Drenaj ve kanalizasyon Sistemleri-Bina Dışı Bölüm 2: Performans Şartları 
TS EN 752-3Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina Dışı Bölüm 3: Planlama 
TS EN 1091Kanalizasyon Sistemleri- Bina Dışı- Vakumlu 
TS EN 1610Kanalizasyon Kanalları ve Tahliye Sistemlerinin Yapımı ve Deneyleri 
TS EN 12889Hendeksiz drenaj ve kanalizasyon hatlarının muayenesi    
TS  
9545 EN ISO 5667-13
 
Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu 
 
TS EN 13380
 
Kanalizasyon Ve Drenaj Sistemleri - Bina Dışı - Tamir Ve Yenileme İçin Kullanılan Bileşenlerin Genel Özellikleri    
TS 1097/T1Şehir İçi Yollarında Yeraltı Tesisleri (Su, Havagazı, Elektrik, PTT, Kanalizasyon) ve Bunlarla İlgili Yerüstü Tesislerinin Planlanması ve Yerleştirilmesi Kuralları Tadil 1    
TS EN 13508-2Ana tahliye ve kanalizasyon sistemlerinin durumu - Bina dışı - Bölüm 2: Gözle muayene kodlama sistemi 
 
 

Kapılar, Pencereler ve Elemanları 
 

TS 8239Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri 
TS EN 12365-2Bina donanımı-Kapılar,pencereler,panjurlar ve perde duvarlar için contalar ve tecrit keçeleri-Bölüm2: Doğrusal basma yükü deney metodu    
 
 

Kazıklar ve Kazık Temellerin Hesap ve Yapım Kuralları 
 

TS 3167Kazık Temellerin Hesap ve Düzenlenmesinde Genel Kurallar
TS 3169Çakma Kazıklar, Tasarım, Yapım ve Uygulama Kuralları 
TS 5032Ahşap Kazıklar-Denizde Kullanılan 
TS 3168 EN 1536Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)- Kazıklar- (Yerinde Dökme Betonarme Kazıklar) 
TS EN 12699Özel jeoteknik uygulamalar – Deplasman kazıkları
 
 

Kireçler 
 

TS 9741Kireç (Tarımda Kullanılan) - Terimler ve Tarifler 
 
 

Kiremitler 
 

TS 4790Tuğla ve Kiremit Topraklarının Deney Metodu 
TS EN 1024Çatı Kiremitleri-Kilden Yapılmış- Sürekli Olmayan (Bindirmeli) Geometrik Özelliklerin Tayini 
 
 

Levhalar 
 

TS EN 1110Su yalıtımı için esnek levhalar - çatılarda su yalıtımı amaçlı bitümlü levhalar yüksek sıcaklıklarda akmaya mukavemet tayini
 
 

Plastik ve Lastik Dilatasyon, Elastik Derz Örtme Malzemeleri, Bina İnşaatı Derz Malzemeleri ve Deney Metodları 
 

TS 2810Beton İşlerinde Kullanılan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar 
TS 8274Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları-Terimler     
TS 8275Binalarda Dış Duvar Dilatasyonlarının Hava Geçirgenliğinin Tayini İçin Laboratuvar Deney Metodu   
TS 8276Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları Genel Kontrol Kuralları    

 

Seramik 
 

TS 202Seramik karolar - Çini karolar
TS EN 544Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli     
TS 605Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) 
TS 605/T1Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)    
TS 605/T2Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)    
TS 605/T3Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)    
TS 605/T4Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
 
 

Sıvalar ve Yapım Kuralları 
 

TS 3722Perlitli Sıva ve Sıva Harçlarının Yapım, Bakım ve Uygulama Kuralları 
TS 1262  Sıva Yapım Kuralları-Bina İç Yüzeylerinde Kullanılan 
TS 7847Hazır Sıva-Dış Cepheler İçin, Sentetik Emülsiyon Esaslı 
 
 

Su Arıtma Tesisleri ve Suların Klorlanması 
 

TS 2512İçme ve Kullanma Sularının Klorlanması
TS 3324Küçük Tip Pis Su Arıtma Tesislerinin Tasarım, Yapım ve İşletme Kuralları 
TS 4045  Yapı Malzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini
 
 

Terimler ve Tarifler 
 

TS 3612Bina İnşaatı-Merdivenler-Merdiven Terimleri 
TS 8024Yapıların Güvenirliliği- Genel Terimler 
TS 5958Bina ve İnşaat Mühendisliği-Genel Terimler
TS 4834Beton ile İlgili Terimler
TS 7394Yangından Korunma-Terimler-Korunma İçin Yapı Elemanları 
TS 7395Yangından Korunma-Terimler-Tahliye ve Kaçış Yolları
TS 8797Bina İnşaatı-Toleranslar-Terimler ve Tarifler Bölüm 1: Genel Terimler 
 
 

Yalıtım, Yapım Kuralları 
 

TS 306Temellerde ve Düşey Yüzeylerde, Rutubet ve Su Yalıtımında Kullanılan Asfalt 
TS EN 536Yol Yapım Makinaları - Asfalt Karıştırma Tesisleri -Güvenlik Kuralları 
TS EN 12697-1Bitümlü Karışımlar-Sıcak Asfalt Karışımları İçin Deney Yöntemleri-Bölüm 1: Çözünür Bağlayıcı Muhtevası Tayini 
TS EN 12697-13Bitümlü Karışımlar-Sıcak Asfalt Karışımları İçin Deney Metotları-Bölüm 13: Sıcaklığın Ölçülmesi 
TS EN 12697-28  Bitümlü Karışımlar- Sıcak Asfalt Karışımları İçin Deney Yöntemleri- Bölüm 28: Bağlayıcı Muhtevası, Su Muhtevası ve Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini İçin Numunelerin Hazırlanması 
TS EN 13249Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Yollar ve Trafiğe Açık Diğer Alanların (Demiryolları ve Asfaltlı Ortamlar Hariç) Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
 
 

Yapı Malzemeleri 
 

TS 1912Yapı Malzemeleri İçin Yanmazlık Deney Metodu 
TS 4045  Yapı Malzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini 
TS 498/T1Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
 
 

Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları 
 

TS 3233  Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları 
TS 647Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları 
TS 648  Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları 
TS 3233/T1Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
TS 5536Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları 
TS 6164Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları-Genel )
TS 4561Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları 
TS 11372Çelik Yapılar-Hafif-Soğukta Şekil Verilmiş Profillerle Oluşturulan-Hesap Kuralları 
TS 7046Yapıların Tasarımı İçin Esaslar - Çatılardaki Kar Yüklerinin Tespiti
TS 7627Çelik İksa-Hesap, Yapım, Bakım ve Söküm Kuralları 
TS 7628Betonarme İksa-Hesap, Yapım, Bakım ve Söküm Kuralları
TS 3816Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin Düzenlenmesi Kuralları 
TS 2166Yapılarda Çöp Bacalarının Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kuralları 
TS 2167Tesisat Baca ve Kanallarının Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kuralları 
TS 9111Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 
 
 

Bitümler 
 

TS 1081 EN 12591Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı Bitümler-Özellikler 
 
 

Zeminlerin Sınıflandırılması ve Deneyleri 
 

TS 1500  İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin- Sınıflandırılması 
TS 1900İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri 
TS 1901İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri 
TS 5744İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü 
TS 6166İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri : Kimyevi Deneyler - Zeminde pH Değerinin Ölçümü 
TS 6167  İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Kalsiyum Karbonat Muhtevasının Bulunması 
 
TS 6168
 
İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Boşluk Suyu ve Yeraltı Suyunda Çözünmüş Tuz Muhtevasının Bulunması 
TS 6169İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Organik Madde Miktarının Bulunması 
TS 6170İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Zeminin Toplam Sülfat Muhtevasının Tayini 
TS 6171İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Yeraltı Suyu ve Zemin Boşluk Suyunda Çözünmüş Sülfat Muhtevasının Ölçülmesi 
TS 6172İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento Karışımında Çimento Muhtevası Tayini

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası