Büzülme (Rötre) Limit
Likit limit deneyindekine benzer biçimde hazırlanan malzemeden 30 gr alınır.Geniş bir kaba konarak damıtık su katılır.Katılan bu su miktarı zeminin likit limit ya da bunun biraz üstündeki su içeriği değerindedir.Rötre kabinin iç yüzeyi vazelin ya da kalın bir yağ kullanılarak ince bir tabaka ile yapışmayı önlemek için yağlanır.
Rötre kabinin yaklaşık üçte biri oranında malzeme alınarak, rötre kabının ortasına konur ve kap sert bir yüzeye vurularak malzemenin kabın kenarlarına yayılması sağlanır Kabın tamamen dolması için numune eklenerek diğer iki tabaka içinde aynı işlemler yapılır Malzemenin kabın üzerinden taşmasına olanak sağlanır.Fazla malzeme, rötre kabinin üst yüzeyi çelik bir cetvel ile düzgün bir biçimde sıyrılarak alınır.
Rötre kabı içindeki malzeme ile birlikte tartılır ve " kap+yaş numune" ağırlığı olarak yazılır.Bu ağırlıktan rötre kap ağırlığı çıkartılarak yaş numune ağırlığı (Wy) bulunur.Kaptaki numune rengi açılıncaya kadar açık havada kurutulur sonra etüve konur.Etüvden çıkartılan numune tartılır, kap+ kuru numune ağırlığı olarak yazılır.Rötre kabı ağırlığı çıkartılarak kuru numune ağırlığı (Wk) bulunur.
         Rötre kabının hacmini tayin için, rötre kabı geniş bir kabın içine konur ve rötre kabının üzerine kenarlarından taşıncaya kadar civa doldurulur Cam plaka rötre kabı üzerine bastırılarak fazla civa taşırılır, cam plaka kaldırılır Rötre kabı civa ile birlikte tartılır Bu ağırlıktan rötre kabı ağırlığı çıkartılır Bulunan civa ağırlığı civa yoğunluğuna bölünerek (13 53 gr/cm3) rötre kabinin diğer bir deyişle yaş numunenin hacmi bulunur.

         Geniş bir porselen kap içine yerleştirilen cam kap içine taşıncaya dek cıva doldurulur.Üç iğneli plaka cam kabın üst yüzeyine bastırılarak fazla civa taşırılır.Kuru numune rötre kabından alınarak civa dolu cam kap içine batırılır Bu batırma   işlemi  üç iğneli cam plakayı numune üzerine bastırarak gerçekleştirilir. Temiz kap içine, cam kaptan taşan (numunenin hacmi kadar yer değiştiren) civa ağırlığı bulunur.Bu civa ağırlığım civa yoğunluğuna bölerek taşan cıva hacmi, diğer bir deyişle kuru numune hacmi (Vk) bulunur.

         Sonuç olarak, Atterberg Limitlerinin bir zemin laboratuarında önemi büyüktür Özellikle zeminin özelliklerinin saptanmasında kullanılır Örneğin bir zeminin plastiklik özelliğinin düşük veya yüksek oluşu ile killerin yağlı veya yağsız oluşu belirlenir Zeminlerin sınıflandırılması bu deneylerle olur.Likit limiti ve plastik limiti bilinen bir toprağın gurubu saptanabilir. Zeminin sıkışma indisi (Cc) ile likit limit değeri arasında doğrusal bir bağıntı bulunmuştur.Böylece likit limit değeri kabaca toprağın sıkışma indisi hakkında da fikir verebilir.Eşit likit limite sahip topraklarda artan plastiklik limiti  direncinin  yüksekliğini, sıkışabilirlik (kompresibilite) ve geçirgenliğinin  (permeabilite) düşük olduğunu gösterir.
Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası