Hidrometre Deneyi
         Dane dağılımının saptanmasında ince daneli zeminler (200 No'dan küçük) hidrometre yöntemiyle saptanır. 4 nolu elekten geçen malzemeden 200-250 gr alınır, etüvde 24 saat bekletilir.Kurutulan bu malzeme desikatörde soğutulur, 200 nolu elekten elenir geçen ince malzemeden 50 gr alınır Ayrıştırıcı madde (sodyum hekza metafosfat) eklenerek iyice karıştırılır.Ayrıştırma aygıtına (mikser) konan bu malzeme üzerine arı su eklenerek aygıt çalışırken malzeme yitirilmesini önleyecek ölçüde 10 dk süreyle karıştırılır.Bu arada bir mezür arı su ile doldurulur, deney süresince hidrometre bu mezür içinde bulundurulur.
Ayrışma aygıtındaki numune bir diğer mezüre yitirilmeden alınır 1000 cm3 işaretine dek arı su eklenir.Deney süresindeki beklenen sıcaklığa erişene değin bekletilir. Okumalara başlamadan önce, süspansiyonun bulunduğu bu mezürün açık ağzı bir elin avuç içine yapıştırılır ve birkaç kez baş aşağı getirilerek karışımın homojen duruma gelmesi sağlanır,yaklaşık 30sn süreyle bu işlem yapılır

Mezür masanın üstüne konur, diğer arı su dolu olan mezürdeki hidrometre alınarak bu mezüre batırılır ve kronometre çalışılırlır. Hidrometre ince boyunlu üst kesimden tutularak yavaşça süspansiyona batırılır. Hidrometrenin yüzerken dengede durabilmesi için elle klavuzlanarak durgun bir biçimde yüzmesi sağlanır Bu işlem 5 sn süresinde gerçekleştirilmelidir.0.25, 0.50, l ve 2 Dakikalarda hidrometre süspansiyondan çıkarılmadan okumalar alınır Bu süre sonunda hidrometre çıkartılır Süspansiyon yukarda bahsedildiği gibi işlem yapılarak yine karıştırılır ve okumalar alınır. Aynı zamanlar için birbirine çok yakın son iki okuma dizileri alıncaya dek bu işlem sürdürülür Bundan sonra, hidrometre süspansiyondan çıkartılır, süspansiyon yine karıştırılır ve homojen duruma getirilir Hidrometre diğer arı su dolu mezürden alınarak süspansiyona batırılır Bu kez. ilk iki dk. için okuma alınmaz Ancak okuma için seçilen zamanlarda hidrometre arı su dolu mezürlerden alınarak süspansiyona batırılır ve hidrometre  okumaları   menüsküsün   tepesinden   okunur   ve yazılır, Hidrometrenin ince boyun kesiminin her batırıştan önce kurulanması gerekir. Eğer hidrometre uzun süre süspansiyonda bırakılırsa şişkin kesiminin üzerine çöken malzeme nedeniyle önemli büyüklükte yanlış okumalar alınmış olunur. Ayrıca buharlaşmayı önlemek ya da dışardan toz girişini önlemek için mezürlerin üzeri deney süresince bir kapakla örtülmelidir.
         Arı su dolu mezürdeki hidrometre ve sıcaklık okumaları seçilen zamanlarda alınabileceği gibi 20-30 dak.'lık aralarla da alınabilir Bu sıcaklık okumalarına göre, süspansiyonu aynı sıcaklıkta tutabilmek için gerekirse sıcak ya da soğuk su eklenir.Deney  süresince  sıcaklık  değişimlerinden  sakınmak  için  dereceli mezürler, radyatör,güneş ışığı ve açık pencere gibi sıcaklık kaynaklarından uzak tutulur.
Süspansiyon özgül ağırlığını ölçmek için derecelendirilmiş hidrometrelerde, okumalar, hidrometre ince boyun kesiminden ve virgülden sonraki 4. rakamıda kestirerek alınır. Ancak deney kağıdına işlenirken bu okunan özgül ağırlık değerlerinden l çıkartılıp ve 1000 ile çarpılarak düzeltilmiş hidrometre okumaları bulunur (Örneğin: okuma  r =1.325 olarak alınmış ise düzeltilmiş okuma R=325 olur)
Hidrometre; gr/lt cinsinden derecelendirilmiş ise okumalar, olduğu gibi alınır (Örneğin:okuma 24.5 ise başka hesaba gerek olmadan düzeltilmiş okuma R=24.5 olarak alınır) Hidrometre okumaları hidrometrede işaretli en küçük okuma elde edilinceye ya da süspansiyondaki en küçük dane çapını elde edinceye kadar sürdürülür. Genellikle bu süre 24 saat alınabilir

Son hidrometre okuması alındıktan sonra, süspansiyon geniş bir buharlaşma kabına malzeme yitirilmeden dökülür Etüvde buharlaştırılarak kurutulur, 00,1 gr duyarlıkta kuru ağırlık tartılır.


 

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası