Kıvam Limitleri (Atterberg Limitleri) Likit ve Plastik Limit

         Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri ;zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlanmasını yaparlar.
         Zemine fazla su verilirse zemin likit (sıvı) hale gelmektedir. Bu durumda zemin akıcıdır ve kesme direnci yoktur.Kurumaya bırakılırsa belirli bir kesme direnci kazanır.Bu geçiş durumundaki su içeriğine likit limit denir (WL  ile  gösterilir) Eğer su kaybı daha fazla olursa zemin yavaş yavaş plastik özelliğini kaybeder ve düz bir satıhta yuvarlanırsa ufalanır Bu durumdaki su içeriğine plastik limit denir.(WL ile gösterilir) Daha da su kaybetmesi halinde artık hacim küçülmesi olmayacaktır.Bu haldeki su içeriğine ise büzülme veya rötre limit denir (RL ile gösterilir)
         Likit limit zeminin sıvı halden plastik hale, plastik limit zeminin plastik halden yarı katı hale, büzülme limiti ise yan katı halden katı hale geçtiği sınır değerlerdir.

aa.jpg 

Şekil: Zeminlerde su muhtevası -hacim değişimi davranışı ve kıvam limitlerinin tanımlanması.

2-3-l) Likit Limit Deneyi:
Likit limit ve plastik limit için kullanılacak malzemenin seçiminde özen göstermek ve değişen plastisitedeki zemin tabakalarım karıştırmak gerekir.Doğal su içeriğinde olan ve 200 Nolu elek altı malzeme kullanılmalıdır (özellikle temel zemini numuneleri için)
200 Nolu elek altına geçen malzeme iyice karıştırılarak 100 gr alınır.Bu malzeme üzerine damıtık su eklenerek macun kıvamına gelene dek derin bir kap içinde spatula ile karıştırılır.Hazırlanan bu macun kıvamındaki zeminden Casagrande aletinin vuruş kabına konur, spatula ile kap içine sıvanır.
         Oluk açma bıçağı kullanılarak zemin belirgin bir biçimde iki eşit kısma bölünür. Saniyede iki dönme yapacak hızda yatay kol döndürülerek zeminin iki parçasının oluk tabanında 13 mm birleşmesini! sağlayacak düşüş sayışı saptanır Oluk tabanındaki kapanma, zeminin kayması biçiminde değil, zeminin akarak kapanması ile olmalıdır.

Su muhtevası - darbe sayısı ilişkisi
Su içeriği belirlenmesi için kapanan bölgeden numune alınır.Vuruş kabında kalan malzeme karıştırma kabına alınır ve su içeriği değiştirilerek yeni bir darbe sayışı saptanır. Bu işlemlere, 10-40 arasında en az 4 darbe sayışı saptanıncaya kadar devam edilir.Saptanan her darbe sayışı için su muhtevası hesaplanır.
 Bu elde edilen darbe sayısı ve buna karşılık gelen su muhtevası değerlerinden akış eğrisi elde edilir.Akış eğrisinde darbe sayışını logaritmik olarak apsiste, su muhtevası aritmetik olarak ordinatta gösterilir.Akış eğrisinde 25 darbeye karşı gelen su muhtevası değeri o zeminin "likit limit" değeridir.

2-3-2) Plastik Limit Deneyi
Likit limit için hazırlanan numuneden bir miktar alınır.Alınan bu malzeme kaba konur ve parmaklar ile yoğrulduğunda yapışmayacak şekilde ancak kolayca yuvarlanabilecek bir kütle elde edilmesini sağlayacak ölçüde arı su ile karıştırılır.Bu kıvamdaki malzemeye el ile elipsoidal bir biçim verilir ve düz bir plaka üzerine konarak el ayası ile yuvarlanır.Bu işlemi yaparken 3 mm çapında çubuklar elde edebilmek için yeterince bastırılır.Çubukların çapı 3 mm olduğu anda yüzeyde çatlamalar olmazsa, malzeme toplanır ve tekrar topak haline getirilerek yoğrulur
Bu yoğurma işlemine 3 mm çapındaki çubuk çatlayıp birkaç parçaya bölününceye kadar devam edilir.Bu ufalanan çubuğun parçalarının su muhtevası belirlemesi yapılır Bulunan bu su muhtevası ortalamaları zeminin plastik limit değerini verir.
2-3-3) Büzülme (Rötre) Limit
Likit limit deneyindekine benzer biçimde hazırlanan malzemeden 30 gr alınır.Geniş bir kaba konarak damıtık su katılır.Katılan bu su miktarı zeminin likit limit ya da bunun biraz üstündeki su içeriği değerindedir.Rötre kabinin iç yüzeyi vazelin ya da kalın bir yağ kullanılarak ince bir tabaka ile yapışmayı önlemek için yağlanır.
Rötre kabinin yaklaşık üçte biri oranında malzeme alınarak, rötre kabının ortasına konur ve kap sert bir yüzeye vurularak malzemenin kabın kenarlarına yayılması sağlanır Kabın tamamen dolması için numune eklenerek diğer iki tabaka içinde aynı işlemler yapılır Malzemenin kabın üzerinden taşmasına olanak sağlanır.Fazla malzeme, rötre kabinin üst yüzeyi çelik bir cetvel ile düzgün bir biçimde sıyrılarak alınır.
Rötre kabı içindeki malzeme ile birlikte tartılır ve " kap+yaş numune" ağırlığı olarak yazılır.Bu ağırlıktan rötre kap ağırlığı çıkartılarak yaş numune ağırlığı (Wy) bulunur.Kaptaki numune rengi açılıncaya kadar açık havada kurutulur sonra etüve konur.Etüvden çıkartılan numune tartılır, kap+ kuru numune ağırlığı olarak yazılır.Rötre kabı ağırlığı çıkartılarak kuru numune ağırlığı (Wk) bulunur.
         Rötre kabının hacmini tayin için, rötre kabı geniş bir kabın içine konur ve rötre kabının üzerine kenarlarından taşıncaya kadar civa doldurulur Cam plaka rötre kabı üzerine bastırılarak fazla civa taşırılır, cam plaka kaldırılır Rötre kabı civa ile birlikte tartılır Bu ağırlıktan rötre kabı ağırlığı çıkartılır Bulunan civa ağırlığı civa yoğunluğuna bölünerek (13 53 gr/cm3) rötre kabinin diğer bir deyişle yaş numunenin hacmi bulunur.
         Geniş bir porselen kap içine yerleştirilen cam kap içine taşıncaya dek cıva doldurulur.Üç iğneli plaka cam kabın üst yüzeyine bastırılarak fazla civa taşırılır.Kuru numune rötre kabından alınarak civa dolu cam kap içine batırılır Bu batırma   işlemi  üç iğneli cam plakayı numune üzerine bastırarak gerçekleştirilir. Temiz kap içine, cam kaptan taşan (numunenin hacmi kadar yer değiştiren) civa ağırlığı bulunur.Bu civa ağırlığım civa yoğunluğuna bölerek taşan civa hacmi, diğer bir deyişle kuru numune hacmi (Vk) bulunur.

         Sonuç olarak, Atterberg Limitlerinin bir zemin laboratuarında önemi büyüktür Özellikle zeminin özelliklerinin saptanmasında kullanılır Örneğin bir zeminin plastiklik özelliğinin düşük veya yüksek oluşu ile killerin yağlı veya yağsız oluşu belirlenir Zeminlerin sınıflandırılması bu deneylerle olur.Likit limiti ve plastik limiti bilinen bir toprağın gurubu saptanabilir. Zeminin sıkışma indisi (Cc) ile likit limit değeri arasında doğrusal bir bağıntı bulunmuştur.Böylece likit limit değeri kabaca toprağın sıkışma indisi hakkında da fikir verebilir.Eşit likit limite sahip topraklarda artan plastiklik limiti  direncinin  yüksekliğini, sıkışabilirlik (kompresibilite) ve geçirgenliğinin  (permeabilite) düşük olduğunu gösterir.
Yorumlar (3)add
...
Yorumu Yazan metin kaya , Nisan 25, 2010
güzel bir paylaşım fakat 200 nolu elek altı değil 40 nolu elek altı yani 0.425 mm lik elek altı malzeme kullanılmalıdır.
...
Yorumu Yazan selçuk , Ekim 18, 2010
kardeşim 40 nlolu elekde olur 200 de olur 200 de olmasının sebebi PI i en ince noktasına kadar görmektir. Deneyin asıl yapılışı Da bu şekildedir zaten.
...
Yorumu Yazan y , Ocak 22, 2014
kardeşim 200 ün altı zaten sılt olması gereken elekgimiz 0.425 elektir aynı zamanda pıyayıyı bulmak içinde likitten pılastiği çıkarırsan bulursun
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası