Beton Agrega Şartnamesi
Beton Agrega Şartnamesi:

Yukarıda, agregalardan İstenen hususlardan kısaca bahsetmiş bulunuyoruz. Bu özellikler ayrıca şartnamelerde de bir takım limitlere bağlanmış bulunmaktadır. Memleketimizde beton agregaları şartnamesi olarak "TS 706 Beton Agregaları" (Kum-Çakıl) standardı kullanılmaktadır. Şimdi, bu Standard da verilmiş limitleri kısaca gözden geçirelim.

TS 706'ya Göre İnce Agregada Zararlı Madde Sınır Değerleri:

Agregada Kullanılabilecek Zararlı Maddeler (Ağırlıkça) Max. % Sınırı

Kil Topakları 1.0

Kömür ve Linyit 1.0

(*) 0.074 mm. elekten geçen ince malzeme

(a) Aşınmaya uğrayacak betonlarda 4.0

(b) Betonun bütün çeşitlerinde 5.0

(*) NOT: 0.074 mm. elekten geçen ince malzeme, kilden arı taş tozu ise, limitler:

(a) 4'ten 6'yat

(b) 5'ten 7'ye kadar çıkarılabilir.

0.074 mm elek No. 200 elektir.

TS 706'ya Göre İri Agrega'da Zararlı Madde Sınır Değerleri:

Agregada Kullanılabilecek Zararlı Maddeler Sınırı (Ağırlıkça) Maks. %
Kil Topakları 0.25

Yumuşak Taneler 5.00

Kömür ve Linyit 1.00

0.074 mm elekten geçen ince malzeme 1.00

NOT: 0.074 mm (No. 200) elekten geçen ince malzemenin çoğu konkasör toz undan meydana gelmişte, bu takdirde limit en çok % l.50 ye çıkartılabilir.

TS 706'ya Göre Tuvenan Agregada Zararlı Madde Sınır Değerleri:

Tuvenan agrega; iri ve ince agrega olarak ikiye ayrılmalı ve zararlı madde değerleri her agregada ayrı ayrı yukarıdaki tablolara göre değerlendirilmelidir,

(a) 4'ten 6'ya,

(b) 5'ten 7'ye kadar çıkartılabilir,

0.074 mm elek No.200 etektir.

TS 706'ya Göre İri Agrega Zararlı Madde Sınır Değerleri

Zararlı Maddeler

Kil Topakları 0.25

Yumuşak Taneler 5.00

Kömür ve Linyit 1.00

0.074 mm elekten geçen ince malzeme 1.00

NOT: 0.074 mm (No, 200) elekten geçen ince malzemenin çoğu konkasör tozundan meydana gelmişse, bu takdirde limit en çok %1.5'ye çıkartılabilir..

TS 706'ya Göre Tuvenan Agregada Zararlı Madde Sınır Değerleri:

Tuvenan agrega; iri ve ince agrega olarak İkiye ayrılmalı ve zararlı madde değerleri

Her agregada ayrı ayrı yukarıdaki tablolara göre değerlendirilmelidir.

TS 706'ya Göre Kıvam Etkilerine Dayanıklılık Deneyi Sınır Değerleri:

% Sınırlar

Agrega Sınıfı Magnezyum Sodyum Sülfat

Sülfat Çözeltisi Çözeltisi

İnce Agrega 15,0 10,0

İri Agrega 18,0 12,0

TS 706'ya Göre Hava Etkilerine Dayanıklılık Sınır Değerleri:

Los Angeles aşındırma makinesinde yapılan ve ileride bahsedilecek olan bu deneyde 500 devir sonunda agregada %50'den fazla kayıp olmamalıdır. Aşınmaya uğrayacak betonlarda bu değer %30'dan çok olmamalıdır.

Ayrıca, agregada limite edilmiş durumda olan ve ileride çok geniş olarak bahsedilecek bu husus da agreganın granülometrisi dir.
Beton Agregasından Numune Alma:
Taş, çakıl, kum ve blok taştan aşağıdaki maksatlar İçin numuneler alınır

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası