Beton Dayanımı
Beton kalite kontrolünde yaygın olarak kullanılan tek eksenli basınç dayanımı deneyinde standart silindir ve küp örnekler kullanılmaktadır. Standartlarca boyutları belirlenmiş bu örneklerin yanında araştırma geliştirme aşamalarında ve karşılaştırmalı deneylerde farklı tip ve boyutta örnekler de tercih edilebilmektedir.Aynı malzeme bileşenleri ve oranları ile aynı beton sınıfında hazırlanan farklı geometrik şekle ve boyuta sahip örneklerin farklı basınç dayanımı değerleri vermesi, deney sonuçları arasında karşılaştırma yapılmasını güçleştirmektedir.Bu çalışmada farklı boyutlarda küp ve silindir formdaki örneklerin basınç dayanımı değerleri iki farklı dayanım sınıfı için incelenmiş ve bu boyutlar arasında geçiş katsayıları önerilmiştir.
Beton kalite kontrolünde yaygın olarak kullanılan tek eksenli basınç dayanımı deneyinde kullanılan örnek tip ve boyutu deney sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir.Boyut etkisi nedeniyle malzemelerin görünür dayanımları farklı boyutlardaki örnekler için değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliği açıklamada istatistiksel yaklaşım ve enerji - kırılma mekaniği yaklaşımları kullanılmaktadır (1-3). Farklı örneklerden elde edilen deney sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla pek çok çalışma (4-6) yapılmış ve elde edilen bulgular ışığında Çizelge 1’de verilen çeşitli geçiş katsayıları ve formüller önerilmiştir. Ancak bu katsayılar ve formüller beton dayanım sınıfını dikkate almamakta veya belli dayanım değerleri arasında geçerli olduğu belirtilerek verilmektedir (7).

 222.jpg


Deneylerde kullanılabilecek örnek boyutları ilgili standartlarda standart silindir örnek çapı 150 mm ve yüksekliği 300 mm olarak, standart küp örneklerin ayrıtları 150 mm olarak verilmiştir (9-11). 100 mm çaplı yüksekliği 200 mm olan silindir ve 100 mm ayrıtlı küp örnek kullanılması küçük örneklerin bazı dezavantajlarından dolayı kısıtlıdır. Bu dezavantajlar:
• Örnek boyutunun küçük olması dayanımların göreceli olarak artmasına ve sonuçlardaki değişkenliğin artmasına yol açmaktadır.

• Karışımdaki en büyük tane boyutu küçük kalıplar kullanıldığında “çeper etkisi”ni azaltmak için kısıtlanmalıdır. Öte yandan, küçük örnek kullanımının getirdiği avantajlar da şu şekilde sıralanabilir:

• Küçük boyutlu örnekler daha kolay taşınır ve kaza sonucu zarar görmeleri daha nadirdir.

• Küçük boyutlu örneklerin kalıpları da küçük olduğundan maliyetleri daha düşüktür.

• Küçük boyutlu örneklerin kesit alanları ve dolayısıyla kırılma yükleri de daha küçük olduğundan daha düşük kapasiteli makinelerde deneye tabi tutulabilirler.

• Küçük boyutlu örneklerin hazırlanması için daha az beton, kür işlemleri için daha az alan gereklidir (4-5). Bu çalışmada farklı boyutlarda küp ve silindir formdaki örneklerin basınç dayanımı değerleri iki farklı dayanım sınıfı için incelenmiş ve bu boyutlar arasında geçiş katsayıları önerilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, örnekler arasındaki geçiş katsayılarının beton dayanım sınıfına göre değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.

 

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası