09 Aralık 2021, 10:50:00
Sayfa: 1 2 [3] 4 5   Aşağı git
Yazdır
Gönderen Konu: 2011 YILI KALİTE DENETİMLERİ  (Okunma Sayısı 111143 defa)
dyarar
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #30 : 01 Kasım 2011, 16:13:06 »

Bizimde denetlememiz bitti, ilgili bütün maddeleri tek tek soruyorlar ve yazılı düzenleme ve kayıt istiyorlar, ilk yarım gün dokümantasyon inceleniyor, Yönetim bölümüne bakılıyor, sonra ilgili servisler geziliyor, ve hasta dosyaları inceleniyor, maddelerdeki herşey soruluyor. Birde Mavi kod verildi.
Kolay gelsin,
Logged

Logged
dyarar
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #31 : 01 Kasım 2011, 16:28:24 »

öz değerlendirme raporu ektedir.

* OZ_DEGERLENDIRME_RAPORU.xls (88 KB - Yükleme: 246 kez.)
Logged
fungokhan
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 129


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #32 : 01 Kasım 2011, 16:46:21 »

öz değerlendirme için bir talimat istediler mi
Logged
dyarar
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #33 : 01 Kasım 2011, 16:52:25 »

herşey için yazılı düzenleme istiyorlar.
Logged
fungokhan
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 129


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #34 : 01 Kasım 2011, 17:11:32 »

bu talimatı paylaşabilir misiniz
Logged
dyarar
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #35 : 01 Kasım 2011, 17:15:15 »

Öz Dğerlendirme prosedürü, tetkik geçen kelimeleri değerlendirme olarak düzeltin lütfen

1.AMAÇ

Kalite sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu, etkinliğini değerlendirmek ve devamlılığını güvence altına almak için yapılacak kuruluş içi kalite sistem tetkiklerinde izlenecek yolların belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür,  iç tetkik prosesinin basamaklarını ve iç tetkikte görev alan personelin yetki ve sorumluluklarını kapsar

3.TANIMLAR

3.1. İç tetkik: Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının, kurum içinden seçilen denetçiler tarafından, sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

LST-29-00       Öz Değerlendirme Soru Listesi
FORM-003-00   Düzeltici/Önleyici Faaliyet Bildirim Formu
FORM-004-00   Değerlendirme Raporu
FORM-104-00   Öz Değerlendirme Planı
FORM-122-00   Faaliyet Takip Formu
5.UYGULAYICILAR

 Kalite Yöneticisi, tetkikçiler ve tüm personel.

6.UYGULAMALAR

6.1. Öz değerlendirme planlanmasından Kalite Yöneticisi sorumludur. Her bir birim yılda en az bir kez tetkik edilir. Bununla birlikte belirli faaliyet alanları önem dereceleri ve geçmiş dönem kalite sistem durumları göz önüne alınarak daha sık değerlendirme yapılabilir.

6.2. Her yıl için Ocak ayında tüm faaliyet alanlarını kapsamak üzere hastane içi yıllık FORM-104-00 Öz Değerlendirme Planı, kalite yöneticisi tarafından hazırlanır ve üst yönetim onayı ile yürürlüğe girer.

6.3. Plan dikey kısmında tetkik edilecek birimlerin, yatay kısmında tetkik tarihlerinin yer aldığı bir matristir.  Her birim adı ile, tarihin kesiştiği kesim noktasında tetkiki yapacak kişilerin isimleri yer alır.

6.4. İç tetkikçiler, kalite temsilcisi ve yönetim tarafından önceden belirlenmiş personeldir. İç tetkikçiler, kalite sisteminin temel yaklaşımlarını bilen ve kurum süreçlerini tanıyan personel arasından seçilmiş olup iç tetkikçi eğitimi görmüş olmaları esastır.

6.5. İç tetkikte görevli personel tetkik edeceği birimde görevli olmamalıdır. İç tetkikçilerin tarafsızlığının sağlanmasından kalite yöneticisi sorumludur.

6.6. Tetkikçiler tetkik öncesi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını, Hastane Hizmet Kalite Standart maddelerini, kalite el kitabını, tetkik edilecek birimle ilgili prosedürleri, varsa uygunsuzluk raporlarını, düzeltici faaliyet dosyalarını gözden geçirirler ve tetkik sırasında kullanacakları LST-29-00 Öz Değerlendirme Soru Listesi’ni oluştururlar.

6.7. Plan tetkikten bir hafta önce birimlere gönderilerek önerilen tetkik tarihlerini tüm birimlerin görmesi sağlanır.

6.8. İç tetkikçi, tetkik yapılması planlanan birim sorumlu yöneticisi ile tetkik tarihinden en az bir hafta önce irtibata geçer. Yönetici iç tetkik planında görünen tarihi onaylar ya da birlikte alternatif bir tarihe karar verilebilir.

6.9. İç tetkik, karar verilen tarih ve saatte, tetkik edilecek birim sorumlusu ve tetkikte yer alacak personelin katılımı ile gerçekleştirilecek olan açılış toplantısı ile başlar. Bu toplantıda tetkik kapsamı, yöntemi, hangi alanların gezilip, hangi dokümanların inceleneceği, kimlerle görüşüleceği hakkında fikir birliği sağlanır.
 
6.10. Tetkikçiler, tetkik ettikleri birimin dokümanter edilmiş kalite yönetim sistemi şartlarını sağladığı ve sistemin etkin olarak uygulanarak sürekliliğinin sağlandığını gösteren kanıtlar ararlar.

6.11. Tetkik sırasında aşağıda yer alan sorular cevaplandırılmaya çalışılır:

•   Prosedürler, dokümanlar ve kalite sistemi elemanlarını tarif eden ve destekleyen diğer bilgi ve veriler tetkik edilen kuruluş personeli tarafından bilinmiş, anlaşılmış ve kullanılmış mıdır?
•   Kalite sistemini tanımlamak için kullanılan bütün dokümanlar ve diğer bilgiler istenilen kalite hedeflerine ulaşmak için yeterli midir?

6.12. Tetkikçiler;

•   Tetkik kapsamı içinde kalmalıdır.
•   Tarafsız olmalıdır.
•   Tetkik edilen kalite sistemi hakkında karar vermeye gerekli olan delilleri toplamalı ve bunları değerlendirmelidir.
•   Tetkik sonuçlarını etkileyecek delillere karşı hazır olmalı ve bu konuda kapsamlı tetkik isteyebilmelidir.

6.13. Tetkikin sonunda, tetkik raporu hazırlanmasından önce tetkikçiler tetkik edilen birim sorumlusu ve tetkike katılan personel ile kapanış toplantısı yapar. Toplantıda, tetkikin genel sonucu, varsa uygunsuzluklar ve gözlemler hakkında bilgi verilir.

6.14. Tetkik sırasında belirtilen konularda uygunsuzluk tespit edildiği takdirde sorumlu yöneticiye bilgi verilir. Gereksiz gecikmelerden kaçınarak uygunsuzluğu gidermek üzere düzeltici faaliyetler başlatılır. Tetkik sırasında not alınan her uygunsuzluk, FORM-003-00 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Bildirim Formu kullanılarak dokümanter edilir. Tetkikçi formun “Uygunsuzluk Tanımı” kısmını doldurur. Form daha sonra düzeltici faaliyet önermek için formun ikinci kısmını kullanacak olan yöneticiye verilir.

6.15. FORM-003-02 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Bildirim Formu’nu alan sorumlu yönetici, uygunsuzluğu inceler, uygunsuzluğa yol açan muhtemel nedenleri belirler ve yapılması gereken düzeltici faaliyet ile faaliyetin sonuçlanacağı tarihi formun ilgili kısmına kaydeder. Tetkikçi öneriyi inceler ve onaylar, kendisi de önerilerde bulunabilir, ancak bunlar tetkik edileni bağlayıcı değildir.

6.16. Tetkikçi düzeltici faaliyetin tamamlanma süresi sonunda, düzeltici faaliyetin uygulanıp uygulanmadığı ve etkinliğini belirlemek için uygunsuzluk tespit edilen birim için tetkiki tekrarlar. Düzeltici faaliyetin, uygunsuzluğu giderdiğini gösteren somut kanıtlar bulunması halinde uygunsuzluk raporu kapatılır. Uygunsuzluğun tam olarak giderilememesi durumunda yeni bir tetkik tarihi belirlenir.

6.17. Her tetkik sonunda tetkikçiler tarafından FORM-004-00 Değerlendirme Raporu doldurulur. Burada tetkik yapılan birim, tetkike katılanlar, tetkik hakkında kısa bir açıklama, tetkikte incelenen belgeler, birimin standartlara uyumu konusunda tetkikçilerin genel görüşü, varsa uygunsuzluk sayısı ve uygunsuzluklar hakkında bilgiler yer alır.

6.18. Kalite İç kalite tetkiki sonrası Raporun bir kopyası ilgili bölümde bırakılır. Orijinalleri ise kalite yöneticisine gönderilir. Kalite Yöneticisi uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetleri izlemek üzere bunları FORM-122-00 Faaliyet Takip Formuna işler.

6.19. İç tetkik dokümanları kalite temsilcisi tarafından dosyalanır ve PR-4.2-01 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ’ne göre muhafaza edilir.

6.20. Eğer denetçi dışarıdan geliyorsa, yukarıda belirtilen şartlar aynen geçerlidir. Sadece dış denetçilere ait Değerlendirme raporları ve düzeltici ve önleyici faaliyet formları kullanılır.
Logged
fungokhan
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 129


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #36 : 01 Kasım 2011, 17:23:59 »

teşekkür ederim
Logged
95hazan
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #37 : 01 Kasım 2011, 22:06:11 »

Yönetim Hizmetleri hangi bölümleri kapsar.Eğitim Hasta çalışan yönetim hizmetlerinde mi bulunuyor .yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
Logged
Tülay ÖZ
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 43


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #38 : 01 Kasım 2011, 23:24:31 »

arkadaşım herşey için yazılı düzenleme istiyorlar demişsin anlayamadım .Hks de belirtilen yazılı düzenlemelerin dışında biz hazırlamadık. yanlışmı yaptık acaba.
Logged
ihkalite
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #39 : 02 Kasım 2011, 10:57:03 »

paylaşımlarınız için teşekkürler. Smiley
Logged
neslihanyy
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #40 : 03 Kasım 2011, 15:31:45 »

benim akreditasyondan öğrendiğim, 6 yıllık tecrübemden öğrendiğim yazılı düzenleme; yazarak ve uygulatılarak yapılan düzenlemedir, düzenleme ise sadece uygulamadır. Ama denetçiler düzenlemeye de yazı istiyolar ve o düzenlemenin başlığıyla neden yok sorusu yöneltiyorlar ben bizim denetçilere bu açıklamamı yapınca sustular ve istemeyi bıraktılar. Tam olan yerlerde standart dışında soru sordular açık bulmak için hepiniz dikkatli olun direk uyarılarınızı yapın ben öyle yaptım iyi de oldu. Herkese bol şans...
Logged
berringız
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 134


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #41 : 03 Kasım 2011, 19:44:56 »

geçmiş olsun neslihancım:)Smiley
Logged

"O gün, Odile için yaşam bir bardak çay, birkaç tereyağlı ekmek, taze kaymaktı"Andre Maurois
neslihanyy
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #42 : 04 Kasım 2011, 10:17:39 »

teşekkür ederim canım benim Smiley))
Logged
sehdal
Etkin Üye
**
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #43 : 05 Kasım 2011, 11:30:33 »

Merhaba arkadaşlar,

Cuma günü denetimimiz vardı. Yönetimle ilgili maddelerde standartta ne yazıyorsa onun aynısını istiyorlar. Yaklaşık yarım gün süren YÖNETİM değerlendirmesinde;
-öz değerlendirme kayıtları,
-komite toplantı kayıtları,
-komite üyelerinin görevlendirme yazıları, ( görevlendirilenlerin bilgilendirildiğine dair imzalı onayları )
-eğitim kayıtları ( kimlere ne eğitim verdiniz, süresi nedir, raporlar, vb. ),
-tesis güvenliği komitesi ( talimat dışında plan da istiyorlar ),
-eğitim komitesi ( yine planlar ),
-kalite hedefleri ( bölüm bazında ve sayısal olmalı ),
-hedeflerle ilgili toplantı kayıtları ( yine bölüm bazında ),
-sağlık taramaları ile ilgili kayıtlar ( tüm taramalarda doktor kaşesine bakıyorlar ve taramalarda doktorların da kayıtlarını istiyorlar ),
-farmakoloji bildirimi,
-dokümantasyonların güncellenme tarihleri ( yeni çıkan HKS kitapçığındaki yeni istekler dahil edilmiş mi diye ),
-dış kaynaklı dokümanların listesi ve listedeki dokümanların gösterilmesi,
-genel temizlik talimatları ve planları,
-çalışan memnuniyeti anketleri ve raporlanması ( bunu nasıl sundunuz diye sordular )
-müşteri şikayet-anket değerlendirmeleri,
-toplantı talimatı ve yapılan toplantı kayıtları,
konularına ayrıntılı bakıyorlar.

Ameliyathanede;
-talimatlar-formlar ( özellikle giriş-çıkış ve işleyiş kuralları, çalışan güvenliği, cerrahi güvenlik, düşme ve kısıtlama, kimliklendirme, temizlik )
-uygulama ( çalışanlar ameliyata hasta kabulü, kesici-delici alet yaralanmaları, cerrahi güvenlik formu, tıbbi atık, ilaç dolapları, ısı-nem kontrolleri, temizlik çizelgeleri )

Sterilizasyonda;
-talimat-formlar ( ( özellikle giriş-çıkış ve işleyiş kuralları, temiz alan-kirli alan, indikatörler, vb.)
-uygulama ( çalışanların işleyiş ile ilgili bilgisi, indikatörler, kontrol çizelgeleri, havalandırma sistemi, vb)

Biyokimya Laboratuvarda;
-numune kabul-red kriterleri ve takip formları,
-dış kalite kontrol,
-iç kalite kontrol,
-hasta sonuç kağıdı içindekiler ( kan alınış, veriliş, rapor tarihi gibi hepsine bakıyorlar ),
-panik değer,
-temizlik planı ve çizelgeleri,
-hastalara sonuç verilen yer ( açık alan olacak )
-hastabaşı test cihazı kalibrasyonları, 
-laboratuvar cihazları envanteri,
-cihazlara ait dosyalar ( kılavuz, arıza, bakım, vb )

Hasta Dosyası ve Arşivde;
-hasta dosyaları,
-güvenlik, yangın önlemleri,
-haşere kontrolü ( fatura ya da rapor örneği),
-ısı-nem kontrolü,
-temizlik çizelgesi,

Klinik Servis
-hasta dosyaları
-kan transfüzyonu işleyişi ( özellikle bu işlemin yapıldığı hasta dosyası istendi )
-acil arabası çizelge ve ilaç kontrolü,
-dolaplardaki ilaçların kontrolü ( yerleştirme, miat, vb. )
-hastanın yanında getirdiği ilaçlar ile ilgili talimat, form,
-narkotik ilaçların takibi,
-sözel order takibi,
-alandaki tüm hemşirelerin kimliklendirme, izolasyon, düşme riski olan hastalarla ilgili bilgilerinin teyidi,
-temizlik görevlilerinin solüsyonlarla ve temizliklerle ilgili bilgisi, eğitim alıp almadıkları

Detaylı olarak denetimde bakılan konuları sizlere aktarmaya çalıştım. Lütfen özellikle kayıt ve kayıtların yazılı ve imzalı olmasına özellikle dikkat edin.

Herkese kolay gelsin,

Sevgilerimle.

Not: İyi bayramlar dilerim.
Logged
ÖZDEL
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 168


Üyelik Bilgileri E-Posta
« Yanıtla #44 : 05 Kasım 2011, 20:24:56 »

denetimi atlatanlar rahatlamışlardır darısı denetleneceklerin başına.değerlendirilen arkadaşlar dış kaynaklı dökümanlara yani yönetmeliklere filan tek tek bakıyorlar mı?ve biz ilk defa hedef belirledik ama hepsi sayısal değildi genel anlamda plan gibi hazırladık bütün bölümleri kapsayan tek tek bölüm bazındamı yapmalıydık yada hepsi bir arada olsa birşey derlermi cevaplarsanız sevinirim
Logged
Sayfa: 1 2 [3] 4 5   Yukarı git
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer:  

Bu Sayfa 0.213 Saniyede 19 Sorgu ile Oluşturuldu S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22