Kalite Kontrol Portalı | Forum

Genel => Makina Mühendisliği => Konuyu başlatan: Yenilikci üzerinde 04 Şubat 2011, 17:14:39Konu Başlığı: Gıda İşleme ve Paketleme Hatlarında Plastik Malzeme Bulaşma Riski
Gönderen: Yenilikci üzerinde 04 Şubat 2011, 17:14:39
Metal Gibi Algılanabilir Plastik Ürünler Gıda İşleme ve Ambalajlama Proseslerini Plastik Kirliliğinden Korumaya Yardımcı Oluyor

Gıda İşleme ve Paketleme Hatlarında Plastik Malzeme Bulaşma Riski
 
Gıda işleme ve paketleme operasyonlarında plastik malzeme kaynaklı kirliliği engellemek zordur. Görsel kontrol ile her zaman plastik malzeme kaynaklı kirliliği önlemek mümkün değildir. Proseste kullanılan metal dedektörleri, x-ray cihazları, endüstriyel mıknatısların kullanımı metal bulaşma riskini önlerken, plastik malzemeleri prosesten ayıramazlar, sadece x-ray sistemleri yüksek yoğunluktaki polimer malzemeleri algılayarak sistemden uzaklaştırabilir.

Plastik kaynaklı kirlilik, gıda üreticileri ve paketlemecileri için ciddi maddi kayıplar yanında prestij kaybına sebebiyet vermekte ve beklenmeyen maliyetler ortaya çıkartarak mevcut hesaplanmış maliyetleri etkilemektedir.

Avrupa Birliğinde 2008 yılı verilerine göre tespit edilen plastik kaynaklı kirlilik artış göstermektedir.
 
 1-  "2008 - dondurulmuş pizza sandviç ürünleri üreten firma üretim esnasında meydana gelen plastik kaynaklı kirlilik nedeniyle, ürün geri çağırma ve imhası sebebiyle 215.660 £ maliyet belirtmiştir,               
www.usrecallnews.com, August 22, 2008
     
 2-  "2008 - … gıda şirketi dağıtımı yapılan kıyma içerisindeki plastik malzeme kirliliği nedeniyle  22.481 £ maliyet belirtmiştir,
www.progressivegrocer.com, May 13, 2008
     
3-   "2008 – büyük bir tahıl üretim firmasının ambalajlarında üretim prosesi esnasında plastik kaynaklı kirlilik tespit edilerek nihai tüketiciye ulaşmadan ambalaj değişikliği gerçekleştirmiş ve 12.300 € kayıp hesaplanmıştır.
www.food-notes.com, Jul 4, 2008

4-   "2008 – donmuş gıda üretimi yapan bir firma üretim prosesi ve ambalajlama hatlarındaki plastik kaynaklı kirlilik sebebiyle distribütörlere dağıtılan ürünü geri çağırmak zorunda kalmış, nakliye, ambalaj malzemesi ve işçilik tutarı olarak 18.275 € ek maliyet tespit edilmiştir.
www.fda.gov, June 18, 2008

Bitmiş üründe Plastik kirliliğinin ne kadar büyük veya küçük olduğu çok önemli değildir, ancak gıda üreticisi ve paketleyicisini negatif olarak etkiler. Plastik kirliliğinin çok küçük olmasına karşın tüketici tarafından negatif olarak konuşulmaya başlaması, basında kötü reklam olmak anlamına gelmekle beraber, hem ürün geri çağırma prosesine gidilmesi hem de yasal zorunlulukları beraberinde getirmektedir.

Yine 2006 yılı içerisinde İngiltere de şekerleme üreticisi çok uluslu bir firmanın ürününden çıkan plastik parçası nedeniyle yaralanmaya sebebiyet vermiş, firma sorunu tespit ederek üretim hattındaki sorunu gidermiş, bunu basın yoluyla duyuru yaparak nihai tüketicisine açıklamak ve tüm ürünü geri çağırmak durumunda kalmıştır. Aynı zamanda yasal kanunlar gereği maddi ceza ödemiştir.

Gıda Ürünlerinde Plastik Kirliliğinin Maliyeti :
 
Gıda işleme ve paketleme prosesinde yaşanan plastik kaynaklı kirlilik tüketiciye kadar ulaşmaktadır. Bu bir şirket için marka imajının zedelenmesi, yüksek maliyetli ürün geri çağırma operasyonu, basında kötü haber olma, yasal cezalarla karşı karşıya kalma ve hatta hukuki davalarla sonuçlanabilir.
 
Metal Gibi Algılanabilir Plastikler - Plastik Kirliliğine Karşı Sigorta

Son yıllarda, plastik malzemelerden ürün imal eden mühendislik firmaları ve makine parça üreticileri yeni geliştirilen polimer sayesinde hem metal dedektörleri hem de x-ray cihazları tarafından algılanabilen ürünler üretebilmektedir.

Metal gibi algılanabilen plastik ürünler hem gıda proseslerinde hem de ilaç üretim tesislerinde hızla kullanılmaya başlanmıştır. Kablo Bağları, Etiketler, Kulak Tıkaçları, Kalemler, Eldivenler, İş güvenliği bıçakları, Kürekler, Kazıyıcılar, Silikonlar, Yüksek yoğunluklu polietilen ve PTFE malzemeler, Kılavuz raylar, Kalıplar  Genel İmalat ve Ambalaj Ekipmanlarının Makine Parçaları, metal gibi algılanabilir polimerden üretilebilecek ürünlerden bazılarıdır.


Üretim, Kalite, Teknik ve Bakım Bölümleri, standard plastik ürünler nedeniyle proses içerisinde plastik kirlenmelerine karşı tahdit altındadır. Proseste kullanılan her türlü plastik gereç ve mühendislik parçaları potansiyel kaynaktır.


Plastik ürünlerin proseste kullanıldığı noktalara örnek vermek gerekirse;

Plastik kablo bağları, kablolama, tesisatları bağlama, hortum ve giderlerin sabitlenmesi, yarı mamul ürünlerin dış etkenlerden korunması, torba ve poşet vb… ağızlarının kapatılması… gibi noktalarda,

Eldivenler, ürün seçme, ürün ile direkt temasta olan noktalarda, temizliklerde, geri-dönüşüm ürünleri vb… gibi çalışmalarda,

Mühendislik plastikleri, makine parçaları, kalıplar, makine konstrüksüyonlarında, konveyörler, zincir yatakları, karıştırıcılar… gibi noktalarda,

Ürün taşıma bantları, işlenmemiş ürünün üretim ekipmanlarına taşınması, yarı mamul ürünün üretim ekipmanları arasında, bölümler arasında taşınması, bitmiş ürünün taşınması, ürünlerin tartım ve paketleme alanlarında yer değişimi… gibi alanlarda,

Kırtasiye ürünleri, üretim prosesine ait formların kayıt altına alındığı noktalarda ve dökümantasyon ihtiyacı olan noktalarda,

Üretim gereçleri, üretim prosesinde ki tüm noktalarda,

İş Güvenliği ürünleri, üretim prosesinin her noktasında, gürültü seviyesinin yüksek olduğu alanlarda, kesme işlemi yapılan noktalarda,

bazen zorunluluk bazen ise ihtiyaç gereği kullanılmaktadır. Ve bu malzeme ve gereçlerin her biri kopma, kırılma veya kesilme nedeniyle ürün güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Kırılan veya kopan parçaların her birinin ayrı ayrı kontrol edilebilmesi veya izlenmesi hem çok zor hem de çok fazla iş yükü gerektirir.

Sonuç   :

FDA / HACCP standartları, şu an için gıda ve ürün güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan uluslararası kurallardır. Özellikle ülkeler arası gıda ticaretinde her ülke standartlarını yükseltme, kendi halkının sağlığını korumak amacıyla daha sıkı tedbirler uygulamaktadır. Bununla birlikte izlenebilirlik kayıtlarınında en üst seviyede tedarik edilmesine gayret edilmektedir.
Bununla birlikte, uluslararası ticaretin yanında iç piyasalardaki gıda ve ürün güvenliği tedbirleri çok hızlı şekilde artmaya devam etmekte, kontroller sıklaştırılarak kontrol mekanizmaları kurulmaktadır.
Tüm bu konuların ışığında, plastik kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla algılanabilir plastik ürünlerin kullanımı sürekli artış göstermekte ve kullanımının çok daha fazla artması beklenmektedir.

   Üretim prosesi içerisinde plastik kirliliğini tespit ve kontrol altında tutmak zordur.
   Yasal kanunlar, tüketici haklarını korumak amacıyla titizlikle uygulanmakta, gerektiğinde tüketiciyi korumak amaçlı maddi cezalar uygulamaktadır.
   Uluslararası gıda üretici ve paketleyici firmalardan plastik kirliliğine karşı tedbir almaları talep edilmekte, bu firmalarda aynı şekilde tedarikçilerinden aynı standartları talep etmektedir.
   Büyük gıda zincirleri ve gıda toptancıları, gıda ve ürün güvenliğini esas alan metal kaynaklı kirliliği kontrol etmeleri yanında plastik kaynaklı kirliliğe karşı tedbir alan onaylı tedarikçileri kullanmaya başlamışlardır.
   Firmalar, plastik kaynaklı kirlilikten kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı müşterilerini korumak amacıyla algılanabilir yapıdaki ürünleri kullanmaya başlayarak kendilerini koruma altına almaya başlamışlardır.
   Prestij kaybına uğramamak için algılanabilir yapıdaki plastik ürünler gıda ve ürün güvenliği amacıyla sürekli artarak kullanılmaya devam etmektedir.
   Yasalar tarafından desteklenen tüketici hakları kapsamında muhtemel cezalar ve tüketici şikayeti davalarına karşı firmalar kendilerini sigorta altına almış olmaktadırlar.Abdurrahman MADAKBAŞ
Yüksek Makine Mühendisi

İZ-BUL
www.iz-bul.com
www.gidaguvenligi.biz