ISO / IEC
ISO-International Organization for Standardization

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), 143 ülkenin milli standard kuruluşunun üye olduğu 1947 yılında kurulmuş bir federasyondur. ISO (www.iso.ch)’nun amacı milletlerarası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak, entellektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirliğini geliştirmektir. TSE, ISO’ya 1955 yılında üye olmuştur. ISO, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)’nun çalışma alanına giren elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler dışında kalan konuların tamamında çalışmalarda bulunan ve milletlerarası standard yayınlayan en büyük standardizasyon kuruluşudur.

ISO bünyesinde standard hazırlama çalışmaları teknik komiteler aracılığı ile yürütülmektedir. Türk Standardları Enstitüsü, ülkemiz sanayisini ilgilendiren konularda çalışan teknik komitelere üye olmak koşulu ile uluslararası standard hazırlama çalışmalarına katılmaktadır. ISO teknik komitelerinde gelen standard taslakları , TSE standard hazırlama grupları, laboratuvarlar ve ilgili birimlere görüş hazırlanması veya bilgi için gönderilmektedir. Söz konusu tasarılar, ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları ile ilgili önde gelen kamu ve özel kuruluşlara, üniversitelere, sanayicilere ve meslek kuruluşlarına görüşleri alınmak üzere gönderilmektedir. Enstitü dışında üretici kişi ve kuruluşların ilgili dokümanlara bildirdikleri görüşler TSE görüşleriyle birlikte değerlendirilip, ülkemiz görüşü oluşturulmakta ve ISO’nun ilgili teknikkomitelerine bildirilmektedir. ISO’nun teknik komitelerine ait toplantılar, katılımlarının sağlanması amacıyla ilgili kuruluş ve sanayicilere duyurulmakta, katılımcılar için gerekli organizasyonlar yapılmakta ve doküman desteği sağlanmaktadır.

IEC-International Electrotechnical Commission

1906 yılında elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standard hazırlama çalışmalarına başlayan ve halen 51 üyesi bulunan IEC (www.iec.ch)’ye TSE 1956 yılında üye olmuştur. IEC’nin hedefleri global pazar gerekliliklerini karşılamak, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini arttırmak, insan sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunmak, çevrenin korunmasına katkı sağlamaktır.

Bilindiği gibi, uluslararası standardların dünya ekonomisinde ve ticaretinde yeri çok fazla önem taşımakta, bu açıdan IEC üyesi ülkeler bu standardların yapımında gayret sarfetmekte ve bunu, görevi uluslararası standardları geliştirmek ve sistematik kontrollerini yapmak olan teknik ve alt komitelere üye olarak sağlamaktadır.

Bu çerçevede, TSE, ülkemiz sanayisini ilgilendiren konularda çalışan komitelere üye olmakta ve bu komitelere ait standard taslaklarını görüş hazırlanması ve bilgi için standard hazırlık gruplarına, laboratuvarlara ve ilgili sanayicilere göndermektedir. Enstitü dışında üretici kişi ve kuruluşların ilgili dokümanlara bildirdikleri görüşler TSE görüşleriyle birlikte değerlendirilip ülkemizin görüşü oluşturulmakta ve IEC’nin ilgili teknik komitelerine bildirilmektedir. Bu şekilde uluslararası standardizasyon çalışmalarına üreticilerin de katılımı sağlanmaktadır. IEC’nin teknik komitelerine ait toplantılar katılımlarının sağlanması amacıyla ilgili kuruluş ve sanayicilere duyurulmakta, katılımcılar için gerekli organizasyonlar yapılmakta ve doküman desteği sağlanmaktadır.

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası