Sıkıştırma

SIKIŞTIRMA

Genel uygulama olarak finişer ile istenilen kalınlık ve homojenlikte serilen asfaltın son sıkıştırması silindirlerle yapılır. Bu amaçla iki tip silindir kullanılır :
· Tandem silindirler : Her iki aksı da demir bandajlı silindirlerdir.
· Vabil silindirler : Her iki aksı da lastik tekerlekli silindirlerdir.
Tandem silindirler vibrasyon elemanları sayesinde asfaltı dinamik etkilerle sıkıştırılar. Bu silindirlerin statik ağırlıkları 12 tonu pek geçmez.
Vabil silindirlerde vibrasyon yoktur. Sıkıştırma belli sayıda (genelde yedi veya dokuz) lastiğin asfaltı statik olarak etkilemesiyle sağlanır. Lastiklerin hava basınçları operatör kabininden ayarlanarak asfalta basma yüzeyi (dolayısıyla basınç kuvveti) değiştirilebilir. Balastlar sayesinde silindirin ağırlığı lastik başına azami 3 ton olacak şekilde belirlenir. (7 lastik için 21 ton, 9 lastik için 27 ton gibi)
Bazı özel uygulamalar için yukarıdaki iki tip silindirin birleşiminden oluşan Kombi Silindirler de kullanılabilir. Bu silindirlerde ön aksta vibrasyonlu tambur, arka aksta ise statik lastik tekerlekler bulunmaktadır
Sıkıştırma neden gereklidir?
Çünkü, sıkıştırma asfalt mukavemetini (stabilite ve taşıma gücü), aşınma direncini (kayma direnci ve fren emniyeti) ve yüzey kalitesinin kalıcılığını (dayanıklılık ve ömür) artırır.
Zayıf sıkıştırma herkes için yüksek maliyetli bir yöntemdir. Yolu yaptıran kısa ömürlü çabuk bozulan ve tamir maliyetleri yüksek bir yol satın almış olur. Yolu yapan müteahhit şartnamelere cevap vermeyen düşük kaliteli bir yol yaptığı için cezaya girebilir veya asfalt uygulamasını kazıyıp yeniden yapmak zorunda kalabilir. Yolu kullanan sürücülerin araçları da bozuk yol sebebiyle kısa zamanda yıpranacaktır.
Asfalt karışımların sıkıştırılabilme özelliği
Asfalt karışımların sıkıştırılabilirliği karışımın kompozisyonuna, sıcaklığına ve serme kalınlığına göre değişmektedir.
Asfalt karışım kompozisyonu
DÜZGÜN GRADASYONLU, YÜKSEK DAYANIMLI (STABİL) KARIŞIMLAR (HARSH MIX), YÜKSEK SIKIŞTIRMA GEREKTİRİR.
DÜZENSİZ GRADASYONLU, ZAYIF (STABİL OLMAYAN) KARIŞIMLAR (TENDER MIX), DİKKATLİ VE DÜŞÜK SIKIŞTIRMA GEREKTIRİR.
Karışım sıcaklığı
Karışım sıcaklığının yüksek olması daha kolay sıkıştırılabilirlik sağlar. Fakat çok sıcak karışımın sıkıştırılması sırasında aşırı yığılmalar veya dalgalanmalar olabilir, bu sebeple karışım silindiri taşıyabileceği en yüksek sıcaklıkta olmalıdır.
Bitümlü karışımların normal serim sıcaklığı 130-160°C arasındadır, bununla birlikte karışımın soğuma hızı çok değişken olabilir.
HIZLI SOĞUMA
SİLİNDİRLEME SERİMDEN HEMEN SONRA YAPILMALIDIR.
İnce Asfalt
Düşük hava sıcaklığı, rüzgar, yağmur veya kar
Düşük yüzey sıcaklığı
Kalın Asfalt
Yüksek hava sıcaklığı
Yüksek yüzey sıcaklığı
YAVAŞ SOĞUMA
SİLİNDİRLEME İÇİN YETERLİ ZAMAN VAR.
Serme kalınlığı
Kalın asfalt tabakaları daha çok sıkıştırılma ister, diğer taraftan ince asfalt tabakası çabuk soğuduğu için sıkıştırılması zordur.
Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası