Zemin Sıkışması (Kompaksiyon)

   Kompaksiyon ile konsolidasyon arasındaki farkın tain olarak anlaşılması gerekir.Konsolidasyon, devamlı basınç altında kohezyonlu zeminin boşluklarındaki suyun tedrici olarak dışarı atılması ve neticede hacimde bir azalmanın meydana gelmesidir. Konsolidasyon ise yalnız havanın dışarı atılması ile zemin tanelerinin birbirine yaklaşmasıdır Bu silindiraj, vibrasyon ve tokmaklama şekliyle ve neticede hava boşluklarının hacmim azaltarak. zeminin birim hacim ağırlığını arttırır.
Barajlar, istinat duvarları, uçak pistleri vb birçok toprak inşaatlar insan yapısı sıkıştırılmış dolgu gerektirir. Bir zemini sıkıştırıp daha yoğun hale getirmekle gelecekteki oturmaların azalması, kayma direncinin artması ve geçirgenliğin azalması sağlanmış olur.

Zemin mühendisliğinde sıkıştırma; bir zeminin porozitesini azaltmak, yoğunluğunu yükseltmek gerekçesiyle genellikle dinamik yük ile zemin taneleri birbirlerine yaklaştırmak ve kısmen üniformluğunu  sağlamak anlamına gelir.
Zemin cinsine göre farklı sıkıştırma uygulamak gerekir.Geçirimsiz zeminlerin diğer bir deyimle, geçirimsizliği sağlayacak ölçüde ince malzeme bulunduran zeminlerin laboratuarda sıkıştırılmasında ve arazi sıkıştırma denetiminde standart proktor deneyi temel olarak alınır.Oysa geçirimli zeminlerin laboratuarda sıkıştırılmasında ve arazi sıkıştırma denetiminde bağıl birim hacim ağırlık deneyi temel olarak alınır
Sıkışmanın temel ilkelerinin tam olarak anlaşılmasına karşın suyun özellikle ince daneli zeminlerde önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Kum bir zemine su eklenmesi durumunda, taneciklerin çevresinde bir su filmi oluşur Daha çok su eklenmesi   film   tabakasını   kalınlaştırır. Bu   genellikle   kayganlık   olarak tanımlanır. Belirli bir noktaya dek eklenen su, özellikle ince taneli zeminlerde zemin boşluklarındaki su o ölçüdeki hava ile yer değiştirir Ancak belli bir doygunluk yüzdesinden sonra eklenen su zemin tanelerinin doldurması gereken boşlukları doldurur Büyük ölçüde hava yeri doldurulmadan kalır ve eklenen su tanelerin arasını açar.Bu nedenle zemin yoğunluğunda azalma olur.
Laboratuvarda sıkışma deneyinin amacı; verilen bir zemin için belli bir sıkıştırma enerjisinde en büyük sıkışmayı "en büyük kuru birim hacim ağırlığı" sağlayacak   belirli   ölçüdeki   su   içeriğinin   "optimum   su   içeriğinin" saptanmasıdır.Böylece zemin bu optimum su içeriğinde yerinde (arazide) sıkıştırıldığında beklenen sıkılık elde edilir.Ama bu amacın gerçekleşmesi için laboratuarda elde edilen sıkışma derecesinin, yerinde kullanılan yöntemlerle elde edilen sıkışma derecesine kıyaslanabilir olması gerekir.
Başlangıçta yerinde kullanılan sıkıştırma araçlarının küçük olması ve küçük yoğunluk elde edilmesi laboratuarda kullanılan sıkıştırma yöntemlerinin küçük enerji ile yapılmasını yeterli kılıyordu.Oysa yerel (arazi) sıkıştırma araçlarının ve yöntemlerinin gelişmesi ile sıkışmada yüksek yoğunluk elde edilmesi, laboratuarda sıkışma enerjisinin yükseltilmesini zorunlu kıldı.Genellikle, sıradan temel ve dolgu projelendirmelerinde yerinde sıkıştırma enerjisinin benzerini elde etmek için laboratuarda standart sıkıştırma (proktor) deneyi kullanılır.

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası