Bitümlü Sıcak Karışım Deneyleri

STABİLİTE VE AKMA TECRÜBELERİ

stabilite tecrübe kalıbı içerisine 4 inç çapında metal bir silindir koyun , flowmetreyi kılavuz çubuğu üzerine yerleştirerek sıfıra ayarlayın.

Numuneleri teste tabi tutmadan evvel 60 derecelik su banyosunda 30- 40 dakika tutunuz.

Stabilite tecrübe kalıbının iç yüzeylerini iyice temizleyin. Üst segmanın kılavuz çubukları üzerinde kolayca kayabilmesini temin için çubuklar ince bir yağ tabakası ile yağlanır. Tatbik edilen yükü okumak için bir ayar halkası kullanılacaksa , buna ait göstergenin yük yok iken sıfırı gösterecek şekilde ayarlanmış olması lazımdır.

Tecrübe makinesi hazır olunca , numuneyi su banyosundan çıkarın, sathını dikkatle kurulayın. Stabilite tecrübe kalıbının alt segmanın ortasına yerleştirin. Üst segmanı takın . Tazyik makinesinin altına yerleştirin. Flowmetreyi evvelce işaretlenmiş olan kılavuz çubuğu üzerine oturtun.

Numuneye dakikada 2 inçlik sabit bir yük tatbik edin ve bu işe numune kırılana kadar devem edin. Kırılma anı göstergede okunan maksimum yük olarak alınacaktır. Böylece 60 derecedeki numunenin kırılması için gereken total yük Marshall stabilitesi olarak tarif edilir.

Stabilite denemesi devam ederken , flowmetreyi yerinde bastırınız , yük döndüğü anda kaldırınız , okuyarak değeri kaydediniz. Bu değer numunenin akma değeri olup birim 1/100 inçtir. Yani , bir numune 0.15 kadar deforme olmuş ise , bunun akma değeri 15 tir .

Stabilite ve akma değerlerine ait bütün ameliye , numunenin su banyosundan çıkartılmasından itibaren 30 saniye zarfında tamamlanmış olacaktır.

KESAFET VE BOŞLUK ANALİZİ

Stabilite ve akma denemelerinin yapılmasından sonra , deneme numunelerinin her serisi için aşağıda gösterildiği gibi kesafet ve boşluk analizi yapılır.

Her asfalt muhtevasındaki numunelerin hacim özgül ağırlıklarının vasatisi alınır ; yanlış olduğu açıkça görülen değerler ortalamaya dahil edilmezler.

Her bir asfalt muhtevası için ortalama birim ağırlığı , ortalama hacim özgül ağırlığının 62,4 ile çarpılması ile elde edilir.

Asfalt miktarlarına karşı birim ağırlıkların işaretlenmiş olduğu bir grafik hazırlayınız ve işaretlenmiş noktaları birleştirerek bütün değerler için en uygun olan eğriyi elde ediniz.

Grafikten her asfalt miktarı için birim ağırlık değerini doğrudan doğruya okuyunuz ve 62,4 ile bölerek hacim özgül ağırlıklarını hesap ediniz. Böylece elde edilen hacim özgül ağırlığı ayrıca boşluk hesabında da kullanılacaktır.

Agreganın hacim özgül ağırlığını ve kaplama karışımının ölçülen Maksimum Teorik özgül ağırlığını (rice metodu) kullanarak , kuru agreganın beher libresinin absorbe etmiş olduğu asfalt miktarını , boşluk % sini (V.M.A) hesap ediniz. Rutin karışım dizayn'ı için kaplama karışımının ölçülen maksimum teorik özgül ağırlığı (rice metodu) , tercihan optimum veya optimuma yakın olan en az 2 asfalt muhtevasına tayin edilir. Agreganın absorbe ettiği asfalt muhtevası için vasti değer hesap edilir.

GENEL KARAKTER GÖRÜNÜMÜ

stabilite değeri asfalt miktarının artması ile bir maksimum değere kadar çıkar,bundan sonra düşer.

Akma miktarı asfalt miktarının artması ile yükselir.

Toplu karışımın birim ağırlığı için çizilen eğri stabilite eğrisine benzer , sadece maksimum birim hacim ağırlık normal olarak (fakat her zaman değil) maksimum stabiliteye nazaran biraz daha yüksek asfalt miktarına tekabül eder.

Boşluk % si , asfalt miktarı arttıkça azalıp ve bir boşluk miktarına yaklaşır.

Mineral agregadaki boşluk %si umumiyetle önce asfalt miktarının artması ilr bir minimuma kadar azalır , bilahare asfalt miktarının daha da artması ile yeniden yükselir.

Optimum asfalt miktarının tayini

Asfalt kaplama karışımının optimum asfalt miktarı yukarıda ana hatları gösterildiği gibi , elde edilen neticelerden tayin edilir. Asfalt miktarı aşağıdaki husuları sağlayan değerlere istinaden tayin edilir.

maksimum stabilite

maksimum birim ağırlığı

aşağıda ‘uygun kaplama karışımları için kriter ‘ adlı paragrafta boşluk %si için verilen limitlerin ortalaması,

Optimum asfalt miktarını aşağıdaki gibi tayin ediniz;

maksimum stabiliteye tekabül eden asfalt miktarı %4,8

maksimum birim ağırlığa tekabül eden asfalt miktarı %5,1

%4 boşluk temin eden asfalt miktarı

vasti optimum asfalt miktarı %4,3/%4,7

Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası