Bütümlü Soğuk Karışım

Soğuk asfalt karışımı agrega, bağlayıcı ve karışımın işlenebilirliğini sağlayan katkı malzemesinden oluşmaktadır. Son yıllarda soğuk karışım olarak kullanılabilen onarım amaçlı asfaltlar, işlenebilirlik süresini artırıcı katkı malzemesi ilave edilerek sıcak olarak plentte üretilmektedir. Söz konusu katkı malzemesi, karışımın soğumasına rağmen işlenebilirliğini uzun süre (2 ile 6 ay arası) korumasını sağlamaktadır.

Bu çalışmada, soğuk olarak saklanan ve serilen asfalt karışımının tasarımı yapılmakta ve karışımın işlenebilirlik süresi ile katkı malzemesi miktarı arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. Bu amaçla,  belirli gradasyonda hazırlanan agrega karışımına farklı oranlarda bitüm ilave edilerek soğuk asfalt karışımı için gerekli optimum bitüm muhtevası belirlenmiştir. Optimum bitüm muhtevasında hazırlanan karışımların performanslarını belirlemek için;

                  -      Marshall Stabilitesi

           -      Dolaylı Çekme Deneyi

yapılır.

KULLANILAN MALZEMELER

Soğuk asfalt karışımı agrega, bağlayıcı ve karışımın işlenebilirliğini sağlayan katkı malzemesinden oluşmaktadır. Soğuk asfalt karışımında kullanılan agrega gradasyonu Tablo 1 ve Şekil 1’de verilmiştir. Ayrıca aynı tablo üzerinde çalışmada kullanılan agrega gradasyonu da verilmiştir. Söz konusu gradasyon, bu tip soğuk karışımlar için geliştirilmiş olup açık gradasyonlu, filler miktarı az ve maksimum agrega boyutu 12,7 mm’dir.

Tablo 1. Soğuk Asfalt Karışımı Agrega Gradasyonu

Elek Boyutu

Agrega Gradasyonu Limitleri

Çalışmada Kullanılan

Agrega Gradasyon

No

(mm)

Alt

Üst

1/2"

12,7

-

-

100

3/8"

9,52

100

100

98

No 4

4,76

60

80

60,1

No 10

2

10

25

16,6

No 40

0,42

3

8

4,9

No 80

0,177

2

4

3

No 200

0,074

1

3

2,3


 yeni_resim_1.png 

         

 

                                      Şekil 1.AgregaGradasyonu Limitleri

Çalışmada kullanılan agrega karışımına ait bazı özellikler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Agrega Karışımı Fiziksel Özellikleri

 

Kaba

İnce

Filler

Hacim Özgül Ağırlık (gr/cm3)

2,698

2,652

2,714

Doygun Yüzey Hacim Özgül Ağırlık (gr/cm3)

2,707

2,682

2,714

Zahiri Özgül Ağırlık (gr/cm3)

2,722

2,735

2,714

 

Agrega Karışımı

Efektif Birim Hacim Ağırlık

2,702

Yassılık İndeksi

24,8

Bağlayıcı olarak birim hacim ağırlığı 1,042 gr/cm3 olan 60/70 penetrasyonlu bitüm ve daha önce belirtildiği gibi katkı malzemesi olarak ise ITERLENE G 40 kullanılmıştır. Karışımda kullanılacak olan bitüm muhtevasının tespiti amacıyla, agrega karışımına farklı oranlarda bağlayıcı ilave edilmiş ve karışımlar hazırlanmıştır. Farklı bitüm muhtevalarında hazırlanan karışımlara ait hesaplamalar Tablo 3’de verilmiştir. Tablodan görülebileceği gibi boşluk oranı geleneksel karışımlardan çok daha yüksek olup % 12 ile 17 arasında değişmektedir.

Tablo 3. Farklı Bitüm Muhtevalarında Karışımlara Ait Bazı Özellikleri

AC

%

d

Stabilite

(kg)

V

(%)

2

1,995

520

17,22

2,5

2,205

532

15,22

3

2,238

516

13,32

3,5

2,225

580

13,22

Ayrıca, yapılan deney ve hesaplamalardan elde edilen deney sonuçları Şekil 2‘de verilmiştir.

 

Şekil 2. Farklı Bitüm Muhtevalarında Karışım Özellikleri

Yukarıda yapılan inceleme ve değerlendirmelerden karışımın bitüm muhtevası;

                opt AC = % 3.2 olarak  bulunmuştur.

3. Soğuk Karışım Katkı Miktarı – Kür Süresi İlişkisi

Kür süresi, soğuk karışımların işlenebilir olarak kalma süresinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir göstergedir. Soğuk karışımların katkı miktarı ile kür süresi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, optimum bitüm muhtevasında hazırlanan numunelere farklı oranlarda katkı malzemesi ilave edilmiş ve aynı şartlarda bekletilen numunelerin ağırlık kayıpları belirlenmiştir. Numunelerin bünyelerine alacakları nem ve diğer etkilerin belirlenmesi amacıyla, katkı malzemesi içermeyen bir karşılaştırma numunesi de üretilmiş ve aynı şartlara maruz bırakılmıştır.

Yapılan deneysel çalışma sonucunda karışım içerisindeki katkı miktarının süreye bağlı olarak değişimi Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Süre ve Katkı Miktarı İlişkisi

GÜN

Katkı Miktarı (%)

15

20

22,5

25

1

15

20

22,5

25

3

13,74

18,11

20,30

22,80

4

13,74

18,11

19,67

22,49

5

13,11

16,86

19,35

21,55

6

12,85

16,90

18,79

20,97

7

13,17

16,29

18,80

20,98

8

13,17

16,29

18,49

20,67

11

12,54

15,66

18,17

20,35

21

11,59

14,40

16,60

18,78

46

11,59

14,09

16,60

18,15

Katkı miktarının zamana bağlı değişimi Şekil 3’de gösterilmiştir. Ayrıca, her bir katkı malzemesi için zamana bağlı olarak kür süresinin değişimi arasında bir korelasyon yapılmış ve bu korelasyon sonucunda elde edilen eğri denklem ve korelasyon katsayıları da yine Şekil 3 üzerinde verilmiştir.

Şekil 3. Zaman – Kür İlişkisi


Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası