İzolasyon
İzolasyon, herhangi bir izolasyon malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. İzolasyon malzemelerinin (yalıtkan) çeşitli tipleri vardır:

 • Isı akışını indirgemek için, ısıl (termal) yalıtkanlar.
 • Elektrik akışını önlemek için, elektrik yalıtkanlar.
 • Ses dalgalarını indirgemek için, akustik yalıtkanlar.

Bir malzeme her yönden yalıtkan olmayabilir. Örneğin, elmas mükemmel bir elektrik yalıtkanı iken, çok kötü bir ısı yalıtkanıdır. Sentetik haldeki saf elmas, ısıyı bakırdan daha iyi iletir ve oda sıcaklığında bilinen en iyi ısıl iletkenlik katsayısına sahip katı malzemelerden biridir. Yani oda sıcaklığında bilinen en kötü yalıtkanlardan biridir.

Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isıl izolasyon, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.

Büyük alet/araçların birçoğunda izolasyon yer alır. Örneğin, fırınlarda, soğutucularda, dondurucularda ve su ısıtıcılarında. Çoğu halde, izolasyon çevreye olan ısı kaybını engellemeye yarar. Diğer hallerde ise, çevreden gelen ısıya karşı koruma sağlar.Isı Transferi ve İzolasyon

Isı transferi üç yolla olur.

 • Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.
 • Konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.
 • Işınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir.

Yalıtkanlar, bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının düşürülmesi ile izolasyon sağlar. Örneğin; ince bir köpük (strafor) tabakası konveksiyon ve kondüksiyon ile olan ısı geçişini düşürür. Yansıtıcı bir metalik film veya beyaz boya ısıl yayınımı düşürür. Bazı malzemeler bir ısı transfer yöntemi için iyi bir yalıtkandır, fakat diğeri için kötü olabilir. Örneğin, metal bir tabaka ışınım için iyi bir yalıtkandır, fakat iletim için çok kötü bir yalıtkandır.

 
İzolasyon İhtiyacının Nedenleri
Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında:

 • Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır.
 • İzolasyonın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez.
 • Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
 • İzolasyon, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses izolasyonı da sağlar.
 • Genel bir kazanç olarak da, izolasyon sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi azalmış olur.

Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür:

 • Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
 • Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.

İzolasyonın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının izolasyonı, tavan ve taban izolasyonı olmadan doğru izolasyon şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve izolasyonda göz önünde bulundurulması gereklidir.

 
Isı İzolasyon Malzemeleri

Bina ve tesisatlarda kullanılan ısı izolasyon malzemeleri ve standartları şu şekildedir:

 • Binalarda kullanılan ısı izolasyon malzemeleri ve ürün standartları:
  • Camyünü, TS 901 EN 13162
  • Taşyünü, TS 901 EN 13162
  • Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163
  • Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164
  • Poliüretan (PUR), TS EN 13165
  • Fenol Köpüğü, TS EN 13166
  • Cam Köpüğü, TS EN 13167
  • Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13168
  • Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13169
  • Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170
  • Ahşap yünü levhalar, TS EN 13171
 • Tesisatlarda kullanılan ısı izolasyon malzemeleri ve standartları:
  • Camyünü, prEN 14303
  • Taşyünü, prEN 14303
  • Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304
  • Cam Köpüğü (CG) prEN 14305
  • Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306
  • Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307
  • Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308
  • Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309
  • Polietilen Köpük (PEF), prEN 14313
  • Fenolik Köpük prEN 14314
 
Su İzolasyonı ve İlgili Malzemeler

Yapılarda su izolasyonı, suyun veya nemin yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su izolasyonını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:

 • Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması (bitümlü örtüler, drenaj levhası vs. ile)
 • Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması (duvar bariyeri vs.)
 • Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (bitümlü örtüler, drenaj levhası vs. ile)


Su izolasyonını ülkemizde yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli bulunmamaktadır. İdeal bir su izolasyonı yeterli kalınlıktaki bitümlü örtünün ek olarak HDPE ( Yüksek yoğunluklu Polietilen) den mamul drenaj levhaları ile ek olarak toprak basıncı ve oturmalara karşı korunması ile elde edilir.
Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanılarak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını, hem de Grobetondan ucuz olması ve hızlı döşenmesi sebebiyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 

 • Su İzolasyonı konusunda yürürlükte olan Standartlardan bazıları:
  • TS 3113, 3128, 3440, 3559, 3647, 6571, 6572
  • DIN 18195
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası