Marshall Dizayni

MARSHALL DİZAYNI
1) Briket Yüksekliği
Briketin Uç tarafından kompasla ölçülüp, ortalaması alınır.
2) Briketin Pratik Özgül Ağırlığının Hesabı
Briket önce havada sonra suda tartılır. Suda tartıldıktan sonra,doygun yüzeye getirilip tekrar havada tartılır.
Doygun yüzey ağırlığından,sudaki ağırlık çıktıktan sonra,briketin hacmi bulunur.
Briketin ilk ağırlığını,hacme böldüğümüz zaman, Pratik özgül ağırlı bulunur.
Briketin hesabı ile ilgili ÖRNEK:

Havada = 1219.4 gr.
Suda = 682.7 gr.
D.D.Y. = 1226.6 gr.
1226.6 - 682.7 = 539.9 (Hacim)
1219.4 : 539.9 = 2.259 (Hacim özgül ağ. = Pratik birim ağırlığı)

3) Maksimum Teorik Özgül Ağırlık: (DT)

100 + Wa

DT = 100 ÷ Wa
Gef Gb

ÖRNEK:

100 + 4,00 + 4,00 + 104 = 104 = 2.510

100 + 4,00 1,022 37,523 + 3,91 41,433
2,665 1,022

4) Boşluk Yüzdesi : (Vh %)
Vh = DT – Dp x 100 = 2,510 – 2,259 = 0,251 x100 = % 10,0

DT 2,510 2,510

5) V.M.A

100 - Karışıma göre bitüm %’si x Pratik Özgül ağ .
Agrega karışım özgül ağırlığı
V.M.A = 100 - Dp (100 - Wb)
Gsb
ÖRNEK:
100 – 3,85 = 96,15 x 2,259 = 217,202 = 82,65
2,628
100 - 82,65 = 17,35 V.M.A. olarak bulunur.

6) Asfalt Dolu Boşluk : Vf
Vf = V.M.A-Vh x 100
V.M.A
ÖRNEK: 17,35-10,0 x 100 = % 42,4
17,35
(Asfalt dolu boşluk için, V.M.A.'dan, boşluk oranını çıkarır, V.M.A'ya böleriz.)

AKMA VE STABİLİTE
Briketlerin tartımı ve hacimsel hesapları tamamlandıktan sonra, su banyosu işlemine geçilir.Briketler,40 dakika süreyle 60°C'lık sıcak suda bekletilir. 40 dakika sonra akma ve stabilitelerine bakılır.
- Dialde okuduğumuz akmayı mm. olarak föye işleriz.
- Stabiliteyi belirleyebilmek için,dialde okuduğumuz değeri makinenin kalibrasyon katsayısı, ile çarparız. Sonucu briket yükseklikleri ile ilgili katsayıyla çarparsak, düzeltilmiş stabilite değerlerini
bulmuş oluruz.
ÖRNEK: Dialde okunan:580(Föyden :11.5375 )
Kalibrasyon kts:101.971
Briket yüksekliği kts:l,008
Düzeltilmiş Stabilite :101x1,008x11.5375=1213
GRAFİKTE BİTÜM %’ sinin BULUNMASI
1) Pratik özgül ağırlık tepe noktası, hangi bitüm %'sine çakışıyorsa kaydedilir.
2) Stabilite grafiğinin tepe noktasını bulup,bitüm yüzdesi kaydedilir
3) Boşluk grafiği çizildikten sonra(Şartname boşluğu 3-5 arası istediğinden) boşluğu ortadaki sayısal değeri olan 4'ten % bitüm yüzdesine dik çıkılır ve kaydedilir.
ÖRNEK :
Pratik özgül ağırlık : % 5,7
Stabilite : % 5,0
Boşluk : % 5,7
––––––––
16,4

Optimum bitum yüzdesi : 16,4 = % 5,46 olarak bulunur.
3
ÖZGÜL AĞIRLIKLARIN HESAPLANMASI

Kuru özgül ağırlık 19-12.7 12.7-10 12.7-10 Filler
2.688 2.681 2.579 -

D.Y.K. özgül ağırlık 2.697 2.691 2.623 -

Görünen özgül ağırlık 2.713 2.708 2.698 2.648

1)Agrega karışım Özgül ağırlığı:
Malzemenin %'si Kuru özgül ağırlık Hesabı

19-12,7 %20 2.688 20:2.688 = 7.440
12,7-10 %24 2.681 24:2.681 = 8.952
10–0 %5l 2.579 51:2.579 = 19.775
Filler %5 2.648 5:2.648 = 1.888
Toplam 38.055
100
Gsb = 38.055 = 2.628 (Agrega karışım özgül ağırlığı)
2)Agrega Karışımı Efektif Özgül ağırlığı:
Malzemenin %'si Görünür özgül ağırlık Hesabı
19-12,7 %20 2.713 20:2.713 = 7.371
12,7-10 %24 2.708 24:2.708 = 8.863
10–0 %5l 2.698 51:2.698 = 18.903
Filler %5 2.648 5:2.648 = 1.888

Toplam 37.025
100
Gef = 38.055 = 2.701
Gef = Agregakarışım özgülağırlığı.+Görünürözgülağırlık
2
Gef = 2.628 + 2.701 = 2.665 (Agrega karışımının efektif özgül ağırlığı)
2


Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası